Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 22 04:52:23 2005
Subject:  Inquiry vs. Critics
Post No:  2010     Reply to:   1999

Có, tôi có đọc lại bài trước. Tôi có thấy bạn Phúc Lộc nói là bạn thực hành cả 11 năm giời rồi mà sao bát phong nó tới, bạn vẫn hỷ nộ ái ố ai lạc dục.
Thì đã sao ???
Các Tổ tu đến mục nát mấy cái bồ đoàn, còn bạn chỉ tu có 11 năm thì đã ăn thua gì mà chẳng hỷ nộ ái ố ai lạc dục. Cái đó là chuyện dĩ nhiên. Có sao đâu mà giật mình.

Lúc trước, các bạn PTLM và một lô một lốc các bạn khác, nói rằng tôi tu Tịnh mà sao chẳng có tịnh chút nào cả, thế mà đòi về cõi Tịnh. So what? Thì đã sao? Tôi biết là tôi chưa tịnh. Còn ai đã an đã lạc đã thảnh đã thơi chưa thì ... thân ai nấy lo hồn ai nấy giữ ... cứ tự sờ lên gáy mình thì tự khắc biết.

2011<--Next   Previous-->2009   View top 40 messages