Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Đaọ Thơ         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 16 03:57:46 2005
Subject:  Gởi bạn QN: Xin giỡn mặt lần thứ 2.
Post No:  1865     Reply to:   1861

Gởi bạn QN
Ngạn ngữ có câu:" Văn ḿnh hay nhất, vợ người đẹp nhất". Kỳ rồi Đaọ thơ tôi tính giỡn mặt, sưả thơ bạn trước công chúng (là 1 điều tối kỵ trên văn đàn )cho vui một lần, rồi trốn luôn. Nhưng thấy bạn không có ư giận hờn hay phàn nàn chi cả; nên lần này mới dám "phạm thượng" lần thứ 2 bởi các lư do sau:

1- Do lời yêu cầu cuả chính bạn.
2-Đọc văn bạn ,Đao thơ tôi biết bạn là người: cơỉ mở, thẳng thắn, vui tính và không câu nệ vạ tiêủ tiết.
3-Đây là thơ văn nhuốm mùi đạo pháp(không có tính cách thương maị).

Xin mạn phép cho Đạo thơ tôi được bắt đầu,
Nguyên văn bạn QN viết như sau:

"Đại đức làm hề ,dễ mấy tay,
Sĩ khí văn phong ,đễ lộ bày,
Thi thần pháp ngữ, soi neỏ tối
Bá vị vương đồ ,phủi trắng tay
Hoá sinh vạn kiếp, pḥ Tam baỏ
Độ chúng tuỳ duyên ,gắng tỏ bày
Chúng sanh hụp lặn ,trong biển khổ
Sanh tử luân hồi, mấy kẻ hay !"


Đạo thơ tôi xin bổ túc như sau:


"Đại lực hùng tâm ,dễ mấy ai ! ,
Sĩ khí văn phong ,cuốn dặm dài
Thi thần pháp ngữ, khơi tâm ư,
Bá vị vương đồ ,phủi trắng tay .
Hoá sinh vạn kiếp, pḥ Tam baỏ ,
Độ chúng tuỳ duyên ,gắng giải bày.
Chúng sanh hụp lặn ,trong biển khổ,
Sanh tử luân hồi, mấy kẻ hay !"

(Sorry: "Approved và xin chuyển tới bạn Thi Bá" . Không dám giởn mặt bạn lần thứ 3!.)
Đaọ Thơ

1866<--Next   Previous-->1864   View top 40 messages