Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  QN         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 15 02:58:38 2005
Subject:  Thi Bá: thi sĩ bất đắc dĩ
Post No:  1861     Reply to:   1858


Nếu không phải là kẻ có tinh thần trong sáng ,công phu hàm dưỡng lâu dày, th́ không ai có thể làm thi sĩ bất đắc dĩ mà hay như bạn được.
Đọc thơ, tôi biết rằng bạn chỉ mới lần đầu làm thơ, v́ văn phong không câu nệ vạ bất cứ h́nh thức nạ cả, nhưng văn khí (hồn) cuồn cuộn không dứt như ḍng nước chảy liên tục, gây ấn tượng sâu sắc về đạo pháp, khiến đọc già phải suy nghĩ.
Tôi đă cố gắng bắt chuớc cách làm thơ cuả bạn để tặng bạn một bài thơ giao duyên, nhưng không thể nào bắt chước giống "khí văn" cuả bạn được. Thôi đành dùng Đường thi g̣ bó niêm luật chật hẹp( nói theo bạn PS là "trói voi bỏ giỏ") để tặng cho một Thi Bá có tâm hồn rộng lớn như bạn vậy:

"Đại đức làm hề ,dễ mấy tay,
Sĩ khí văn phong ,đễ lộ bày,
Thi thần pháp ngữ, soi neỏ tối
Bá vị vương đồ ,phủi trắng tay
Hoá sinh vạn kiếp, pḥ Tam baỏ
Độ chúng tuỳ duyên ,gắng tỏ bày
Chúng sanh hụp lặn ,trong biển khổ
Sanh tử luân hồi, mấy kẻ hay !"

Ghi chú: mong bạn Đạo thơ check dùm lại niêm luật và "approve "cho thơ tôi ,trước khi chuyển tới bạn Thi Bá. Cám ơn.
QN

1862<--Next   Previous-->1860   View top 40 messages