Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thi Bá          Reply   Post Message
Date: Fri Oct 14 16:52:10 2005
Subject:  Baí thơ số 2: Đoá sen vàng rực rỡ.
Post No:  1858    

Kính gởi Ngủ vị Đại thi nhân,
Các vị Phật tử trên diễn đàn Chuà VN,

Thi bá tôi mấy ngày qua buồn bực, v́ bài thơ đầu tay tŕnh làng tại diễn đàn chẳng nhận được lời sách tấn, khuyến khích nạ từ chư vị. Điều đó chứng tỏ tài năng cuả Thi Bá tôi chỉ thi thố được nơi chốn làng quê, thâm sơn cùng cốc, và chẳng may mới ra nghề nơi chốn thị tứ, th́ đụng nhầm chỗ cuả Ngủ vị Đại thi nhân, nên bị tàng lớn cuả các côị tụng che khuất. Trước khi cuốn gói về quê ẩn dật, Thi Bá tôi xin gởi tặng một bài thơ thứ 2 tưạ: "Đoá sen vàng rực rỡ", mong chư vị thưởng lăm lời quê cuả Thi Bá tôi.

Cốc, cốc, cốc ,cốc, cốc......
Cốc, cốc, cốc ,cốc, cốc......

Nam mô chư Phật đà
Ngồi trên cao chín toà,
Xin linh thiêng chứng giám,
Đệ tử có tên là
“Tiểu thi hạ Thi Bá”..
(Không dám xưng là “Đại”, dù rất muốn, sợ phạm uư Ngủ đại thi nhân)

Cốc, cốc, cốc ,cốc, cốc......
Thiếp dần,thiếp dần.....
Cốc, cốc, cốc ,cốc, cốc......

Ôi, sáng chói, lấp lánh
Sáng chói, lấp lánh..
Nh́n lên Liên hoa đầm nơi Tây phương Cực Lạc,
Ở hàng Thượng phẩm
Một đoá sen vàng chín cánh
Toả chiếu muôn đạo quang
Chiếu thẳng về thế gian...

Một cư sĩ đang ê.. a ..niệm Phật
Nh́n kỷ, nh́n kỷ...
Lại gần, nh́n kỷ, nh́n kỷ...!!!

Tôi càng bàng hoàng hơn!..
Đúng là Cư sĩ Phúc Sơn
Trong "ngủ vị đại thi nhân".
Nơi diễn đàn chuà ViệtNam
Đang ê..a tụng niệm
Với tất cả tấm ḷng thành,
Đầy đủ các duyên lành
Tṛn các Tín, Nguyện, Hạnh.
Mổi một niệm Hồng Danh
Hạ quang sáng toả quanh
Xông thẳng Liên hoa đầm
Đoá sen vàng chin cánh
Trông càng thêm tinh anh

Bổng,ngạc nhiên !!
Ngạc nhiên hơn !!!!!!!!

Xa xa, ánh hoà quang rực sáng!
Hai vị tiểu thần tăng
Thân vô trần bất nhiểm,
Mặt tṛn sáng như trăng!!

Tiến gần,
Nh́n kỷ, nh́n kỷ...

Uả hai vị tiểu Sa Di
Một vị là "đệ nhất đại thi nhân"
Hai chân tôi bổng qú xuống..
Kính bạch 2 tiểu sư phụ
Đê đầu con vấn an
Đê đầu con vấn an!

Vô ưu, chẳng nói năng
Đôi mắt chưá từ ân
Hướng về liên hoa đầm
Đầy từ bi bác ái
T́nh thương! Ôi vạn năng

Bổng nghe ướt mặt!!!
Ướt mặt!! Ướt mặt!!

Nưóc mắt tôi ràn ruạ
Chợt tôi hiểu ra rằng
Chúng sanh chung một gốc
Phật tâm tṛn tinh anh
Vắng lặng và tṛn sáng
Dứt sân si phiền nảo
Sẽ trở về cội căn

Cốc, cốc, cốc ,cốc, cốc......
Cốc, cốc, cốc ,cốc, cốc......

Bổng giât ḿnh tỉnh giấc
Thân tứ đại nặng nề
Tiểu thi hào Thi Bá
Cuốn gói trở về quê.

Cốc, cốc, cốc ,cốc, cốc......
Cốc, cốc, cốc ,cốc, cốc......
Nam mô A di đà!
Nam mô A di đà!


Đa tạ đă đọc Thơ,
Thi Bá.

Xin cuốn gói trở về quê ngay đêm nay, với 2 bài thơ được Thi Bá tôi ép plastic cẳn thận, t́m về thăm Cô giáo ở trường làng xưa để tŕnh Người đánh giá xem tôi c̣n xứng đáng với tên Thi Bá năm xưa mà Người đả ban cho tôi không?

Thi Bá cẩn bút.

1859<--Next   Previous-->1857   View top 40 messages