Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Đạo thơ         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 14 19:34:12 2005
Subject:  Kính gởi Thi Bá,
Post No:  1859     Reply to:   1858


Kính gởi Thi Bá,
Đạo thơ tôi xưa nay chuyên cóp thơ người, sửa lại cho đúng âm luật để làm thơ riêng của ḿnh. Hôm qua, đọc bài thơ"Đoá sen không nở" của bạn, Đạo thơ tôi rất bực ḿnh v́ bạn tự xưng là "thi bá "mà không biết vần luật và thể loại ǵ hết, định cóp bài thơ sửa lại cho êm tai, tuy nhiên lỗi nhiều quá, sữa lại tốn nhiều thời gian.
Hôm nay vừa đọc bài thơ số 2 của bạn, tôi bổng giật ḿnh tỉnh ngộ, tự thẹn chính ḿnh, và danh xưng "Thi bá của lớp tiểu học trường làng" quả là bất hư truyền, chỉ những thi nhân mới hiểu được lời tôi nói mà thôi.
Xin cho tôi được bài tỏ sự bái phục của tôi rằng bạn chẳng những là "thi bá" đúng nghĩa , mà c̣n là một vị "đại thiện tri thức" có óc hài hước dí dỏm để hoá độ chúng sanh nữa.
Tôi tính làm vài câu thơ để tỏ ư bái phục Thi Bá, nhưng ư thơ bỗng biến mất, phải đành viết văn xuôi vậy.
Thành thật bái phục Thi Bá.
Đạo thơ.

1860<--Next   Previous-->1858   View top 40 messages