Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Wed Aug 26 05:24:09 2009
Subject:  Thần-Chú Thủ-Lăng-Nghiêm/Bạn PS
Post No:  3898     Reply to:   3894

PS : Tôi vắng có một lát thôi, mà bạn XTH học thuộc ḷng được 5 hội Lăng Nghiêm à. Khen cho đấỵ

XTH : Trước hết tôi xin chào mừng bạn đă quay lại với diễn đàn, mỗi khi thấy vắng bạn 1 thời gian th́ tôi cứ tự hỏi không biết bạn PS hiện đang ở lộ nào ? (haha ...tôi có nghĩ đến bạn thật đấy !) .

PS : Nhưng mà cho tôi hỏi cái nàỵ Bạn đă không tin có Tây Phương Tịnh Độ, cho nó là huyền hoặc vô lư, không thể có được, th́ sao bạn lại đi tin cái thần chú Lăng Nghiêm này ?

XTH : Bạn PS không tin rằng có Hằng-Nga trên cung trăng, nhưng sao bạn lại tin rằng hễ đang đói bụng mà ăn cơm vào th́ sẽ thấy no hơn ? Câu trả lời của tôi cho vấn-đề v́ sao không tin có thế-giới TPCL nhưng lại tin vào công-hiệu của thần-chú Thủ-Lăng-Nghiêm th́ cũng tương-tự như vậy, bởi v́ thần-chú TLN hễ tŕ-tụng trong chánh niệm th́ chỉ sau 1 thời-gian ngắn khoảng vài tháng th́ chắc-chắn người niệm sẽ cảm nhận được những linh ứng kỳ-diệu nơi tâm-thức của chính ḿnh, hay nói 1 cách cu.-thể hơn là có những chuyển-hóa âm-thầm do "dược tánh" của thần-chú tác-động vào những chủng-tử ái-dục nơi tàng thức của người niệm, khiến cho tâm-linh của người niệm được bớt đi những hôn-trầm để dần-da` thăng-hoa , và 1 ngày nào đó có thể sẽ nảy sanh ư muốn xuất gia !

Tại sao hễ đọan-trừ, hay chuyển-hóa được những chủng-tử của aí dục nơi tàng-thức th́ sẽ bớt đi sự hôn trầm nơi tâm linh ?uốn giải-thích được 1 cách chi-tiết và chính-xác câu hỏi này th́ hành-giả cần phải có 1 đi.nh-lực rất hùng-hậu và ổn định it' ra là trong vài giờ, đi cùng với một bản-lănh quán-triệt lăo-luyện do dày công tu-tập, mà cá-nhân tôi th́ chưa có khả-năng này ! Tuy-nhiên, tôi có thể trả lời 1 cách tổng-quát với bạn rằng không có 1 chủng-tử hay 1 pháp nào mà tự nó có thể sanh ra hay tồn-tại một cách đô.c-lập và không hề liên-hệ gần hay xa với các pháp khác trong thế-giới của chúng ta, cũng như trong khắp 6 lộ luân-hồi (c̣n đối với thế-giới TPCL th́ tôi "have no eye deer" !), cho nên nếu 1 chủng-tử nào đó bị thần-chú tác động làm thay đổi th́ tất cả các chủng-tử khác cũng sẽ ít-nhiều bị thay đổi theo ...vi vậy thiền-sư Thích-Nhất-Hạnh có viết 1 câu rất rơ ràng : "Người nào nh́n 1 cái bàn mà thấy cả vũ-trụ th́ người đó thấy được đạo !", câu phát biểu này của TS có thể xem như "bà con hậu duệ" của 1 lời dạy quen-thuộc mà các Tổ, các Thầy vẫn thỉnh-thoảng nói : "Không phải duyên sanh th́ không là chánh Pháp" .

Tất nhiên, tôi có thể thành-thật cho bạn biết nhiều hơn về những cảm-ứng của thần chú TLN với kinh nghiệm hơn 8 năm tŕ tụng của tôi, nhưng hiện thời nơi đây không đúng lúc, tôi chỉ mong các bạn nhớ rằng trong kho báu Phật-học có 1 bài thuốc rất công-hiệu để chống hôn-trầm ái dục, giúp tâm linh của bạn được thăng-hoa và có thể đủ sức nâng bạn sanh vào các cơi trời thanh nhẹ hơn sau lúc lâm-chung, đó là bài thuốc thần-chú Thủ-Lăng-Nghiêm, và xin các bạn nào nếu chưa thử th́ đừng vội bài-bác, "ăn tới đâu sẽ thấy no tới ấy", miễn là chịu ăn thử vài bữa . Riêng tôi đă tạm thời ngưng niệm khoảng 2 năm nay, v́ đă đi đến điểm nửa muốn sống đời xuất gia, nửa muốn sống đời phàm-tục, và tôi đă chọn sống đời phàm-tục v́ nhận thấy ḥan-cảnh c̣n nhiều nghịch duyên so với dũng lực hiện c̣n yếu đuối của ḿnh ...Tôi nghĩ thần-chú này sẽ dễ thích-hợp với nhiều vị cao niên không dùng viagra .

PS : Bạn XTH chắc đang mắc nạn ma đăng-già, giống như trường hợp tôn giả A-Nan hay sao, mà cần chú này dzậy ?

Sao bạn PS biết tôi đẹp giai mà đặt câu hỏi hay thế nhỉ ? ..h́h́...tôi tuy diê.n-ma.o cũng gần được như Thầy A-Nan nhưng v́ không ở trong số thập đại đệ-tử của Đức Thế-Tôn, mà chỉ là hạng hậu-duệ tép-riu, nên chờ wài mờ củng hổng thấy có nàng ma-đăng-già nào dùng tà-thậc để dẩng tui dzô pḥng ngủ ! ( j/k)... Thật ra tôi có 1 dạo bị sa-đoạ với bia rượu và đă được cha tôi từ nơi xa mang đến cho bộ Kinh TLN và khuyên tôi nên niệm ngay, không cần phải đọc Kinh vội . Trước đó nhiều năm tôi đă từng trải-nghiệm sự linh-ứng của thần chú Đa.i-Bi, cho nên tôi đă dễ-dàng có niềm tin với Chú TLN và đă bắt đầu niệm từ đó, và thần chú TLN đă rất công-hiệu đến không ngờ trước được ...nếu có dịp tôi sẽ kể thêm cho bạn PS rơ . Xưa nay có rất nhiều vị sư thiền-tông đa.i-thừa đă và đang tŕ-niệm Chú này, không phải chỉ đơn-thuần là để đọan-trừ những chủng-tử dâm-dục, mà thần-chú c̣n tác-động chuyển-hoá cả những chủng-tử ham muốn vật-chất khác , và tất-nhiên tạo ảnh-hưởng liên-hệ xa-gần đến tất-cả các chủng-tử trong tàng-thức của người niệm theo chiều hướng thăng hoa ...(tôi nghĩ các bạn có thể t́m ra 1 vị Thầy hiện đang niệm Chú TLN để tham-khảo thêm về tác-dụng của thần-chú sẽ không khó lắm đâu ).

PS : Thần-chú là một cái ǵ bí mật, chú ngữ không thể giải-thích được, người tụng chú chỉ có nước nhắm mắt đưa chân, tin mù quáng mà thôị Chư Phật dạy rằng: chú ngữ chỉ có Phật với Phật mới hiểu nổi thôị Bạn không thể nào hiểu và tin nổi Tây Phương thánh cảnh, mà bi giờ chạy đi tin thần chú, th́ tui hơi hơi théc méc.

XTH : Bạn PS nói về Chú ngữ th́ rất đúng, nhưng bạn bảo rằng :" nhắm mắt đưa chân, tin mù quáng" th́ hoàn-toàn không đúng, bởi v́ bữa nay bạn ăn 1 tô cơm th́ thấy no bụng, ngày mai thấy đói bạn lại ăn 1 tô cơm nữa th́ lại thấy no, cứ như vậy bạn cao lớn dần lên, lông cánh đầy-đủ, th́ chuyện hấp-thụ dinh-dưỡng của cơm đâu thể xem là "nhắm mắt đưa chân, tin mù quáng" ! Tôi hy-vọng những đọan giải-bày ở trên của tôi cũng đă gỉai-tỏa được théc-méc của bạn PS trong bài post vừa rồi của bạn .


XTH3899<--Next   Previous-->3897   View top 40 messages