Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TK         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 16 05:51:10 2006
Subject:  Xin tạm giă nhời/ban XTH
Post No:  3429     Reply to:   3413

Cám ơn bạn đă quá khen, nhưng nh́n qua các lời đối đáp bạn, tôi biết bạn thuộc hàng sư huynh tôi (giả thuyết nếu 2 người tu chung chùa). Việc 2 nguời không quen biết nhau' mà có cùng ư tưởng PP giống nhau, chứng tỏ PP --->là một triết lư mang tính nhất quán, không thể mâu thuẩn nhau, dù ở trong bất cứ t́nh huống nào
----------------------------------------------
Xin tạm giă nhời (có thể sai mong các bạn bổ túc)
--------------------------------------------------------------
##Câu 1: Tại cơi TPCL biệt lập đó th́ các pháp có c̣n tuân theo luật nhân-quả hay không ? ##

Không có TPCL biệt lập với tam giới hoặc các cỏi Phật khác, v́ sao? ví tất cả muôn pháp đều nằm trong pháp giới và tâm thức th́ trùm khắp pháp giới, th́ có pháp nào ngoại lệ nữa mà biệt lập???. Nếu biệt lập th́ nàm sao ---> 1 hành giả, thân c̣n ở thế gian, tu chứng, có thể thấy chung quanh ḿnh toàn là cảnh tả ở TPCL .
-------------------------------
Có tuân theo luật nhân quả không?:
1- Nếu TPCL có h́nh tướng duyên hợp (giả cảnh) th́ giống như cỏi thê gian --->phải theo luật nhân quả ,có nghĩa là c̣n sanh tử.
2-Nếu nằm trong tâm thức như các c̣i của Phật Thích ca, Di lạc...(cảnh thật)----> th́ không theo luật nhân quả, v́ không phải tướng hữu h́nh, duyên hợp----> đă không hợp th́ sao có ly tan?---> không sanh, sao có tử---->thấy như lai (nirvana).
--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Câu 2: Theo Kinh điển đại thừa th́ sau Phật Thích-Ca xuất hiện nơi Sa-Bà sẽ là Phật Di-Lặc xuất hiện, trong khoảng thời gian giữa này tuyệt nhiên sẽ không có 1 vị Phật nào hết, như vậy có phải điều này đă nói lên rằng trước khi Phật Di-Lặc xuất hiện th́ sẽ không có 1 vị Phật nào từ TPCL trở về lại Sa-Bà để độ cho chúng sinh ở nơi đây ? (trong khi đa số các Phật Tử tu cầu văng sanh TPCL th́ đều phát nguyện rằng sau khi họ thành Phật sẽ quay lại sa bà để độ cho chúng sinh ), Phải chăng sẽ không có ai ở TPCL đắc đạo thành Phật trong suốt khoảng thời gian nhiều ngàn năm này, tại sao ?

---Câu số 2 rất khó giả nhời, tuy nhiên tạm suy nghĩ 3 giả thuyết sau: (đặt căn bản trên các keywords của PP).

1-Nếu là cảnh h́nh tướng,duyên hợp (theo PP: c̣n cầu văng sanh--> có sanh--->phải có tử), mà v́ TPCL có đời sống sung sướng hưởng thụ như ư--> rất khó tu, v́ theo kinh Phật: "Khổ" là nền tảng của "Niết bàn"--> không khổ---> làm sao biết sướng.
Thí dụ cho dễ hiểu,như trên thế gian này, nếu biến mất cảm giác" lạnh"---> th́ không ai có thể biết cảm giác "nóng" nà như thế nào nữa???---> do đó trong ngôn ngữ noài người sẽ không có 2 từ "nóng- nạnh" nữa.

2-Giống các cảnh Phật khác ----> phải dứt các nghiệp (attachments)----> mới thấy Niết bàn. Cỏi Phật th́ như như , trùm khắp pháp giới như thân Phật--->không đi -không đến đâu cả---> th́ danh từ " cầu văng sanh TPCL---> nà phải nghỉ ngay ---> đến cầu đến nơi chốn---> c̣n nuân hồi sanh tử như cỏi Ta bà này vậy!.

2-Cảnh TPCL có thể do đời sau đặt ra nhằm thích ứng môi trường truyền giáo ra (theo nghiên cứu của một số học giả PH thông thái)
Thiết tưởng nội dung Kinh cũng phần nhớn phù hợp với keywords của PP và căn cơ đại chúng nên củng có thể xem là 1 pháp môn trên đường tu học. Kinh Đại bát nhă, Phật nói cơn mưa lũ sẻ ngập các sông ng̣i, nhưng biể cả chẳng thêm chẳng bớt.

Xin tán thán 2 câu hỏi của bạn XTH, mặc dù rất khó giă nhời ,nhưng giúp cho pháp luận càng thêm hữu ích sáng tỏ.

TK

3430<--Next   Previous-->3428   View top 40 messages