Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 15 03:35:16 2006
Subject:  Chút Cảm Nghĩ, và 2 câu hỏi ...
Post No:  3413    

Mến chào tất cả quư vị Phật Tử,

Trong những ngày gần đây, tôi đă được theo dơi cuộc luận bàn Phật Pháp giữa bạn TK và các bạninh Đạo, Phúc Sơn ...Theo sự học hiểu, và liên hệ suy tư của tôi đối với các giáo lư căn bản mà Đức Bổn Sư đă dạy, th́ tuy c̣n rất hạn hẹp, nhiều cạn cợt, nhưng nhờ có được cơ duyên tốt với Phật Giáo nên tôi đă được đọc vài quyển sách rất hay do các Thâỳ viết, nhờ vậy mà những hiểu biết tuy ít ỏi ấy đă có 1 hệ thống rơ ràng, không bị mâu thuẫn với nhau, và ngược lại chúng liên quan tương hỗ cho nhau ...

Tôi xin thành thật thưa rằng đại đa số những điều bạn TK đă viết trong những ngày gần đây cho đến hôm nay th́ đều phù hợp với sự hiểu biết của tôi , chỉ có vài chỗ tiểu tiết không quan trọng th́ tôi không mấy đồng ư (nhưng cũng chưa chắc là tôi nghĩ đúng !), Xét chung th́ tôi cảm thấy vui khi đọc những bài viết của bạn ấy, v́ biết rằng những điều mà ḿnh đă tiếp nhận được từ giáo lư của Phật dạy th́ cũng có người tiếp nhận được giống như ḿnh (nghĩa là xát xuất hiểu sai lạc của tôi đă càng được thấp xuống), và bạn TK lại c̣n diễn tả được những sự hiểu biết ấy 1 cách khá ma.ch-la.c !

Qua các bài viết luận bàn Phật Pháp ấy, tôi nhận thấy có 1 điểm không công bằng, đó là về phía bạn Phúc Sơn thường hay mang các Tổ bên Tịnh Độ ra để "núp bóng" danh tiếng của các Ngài mà mỉa mai đối phương, thay v́ PS nên tranh luận bằng chính cái trí tuệ khách quan của bạn ấy, đối với từng vấn đề, như vậy các bạn đọc như tôi sẽ dễ dàng nh́n thấy lư lẽ thật thực của vấn đề tranh luận, hơn là bị cột vướng vào cái danh tiếng to lớn của các vị Tổ Sư TD . Nếu như bạn TK mà cũng đem các lời dạy của chư vị lục Tổ từ Đa.ta đến Huê.-Năng ra để mà "núp bóng" danh tiếng của các Ngài ấy th́ thử hỏi cư sĩ Phúc Sơn đă tu được đến đâu, trí tuệ được là bao so với các vị Tổ thiền tông này ?

Tôi cũng xin nhân đây được nêu ra 2 câu hỏi cho trường hợp cơi TPCL là 1 cảnh giới biệt lập do Phật Di-Đà biến hoá ra, và ở cách Sa-Bà này rất xa, chứ không phải là cảnh giới ngay nơi tâm thức của các hành giả tu chứng đắc (TPCL giống như bạn PS và bạnD nghĩ) :

Câu 1: Tại cơi TPCL biệt lập đó th́ các pháp có c̣n tuân theo luật nhân-quả hay không ?

Câu 2: Theo Kinh điển đại thừa th́ sau Phật Thích-Ca xuất hiện nơi Sa-Bà sẽ là Phật Di-Lặc xuất hiện, trong khoảng thời gian giữa này tuyệt nhiên sẽ không có 1 vị Phật nào hết, như vậy có phải điều này đă nói lên rằng trước khi Phật Di-Lặc xuất hiện th́ sẽ không có 1 vị Phật nào từ TPCL trở về lại Sa-Bà để độ cho chúng sinh ở nơi đây ? (trong khi đa số các Phật Tử tu cầu văng sanh TPCL th́ đều phát nguyện rằng sau khi họ thành Phật sẽ quay lại sa bà để độ cho chúng sinh ), Phải chăng sẽ không có ai ở TPCL đắc đạo thành Phật trong suốt khoảng thời gian nhiều ngàn năm này, tại sao ?


Quư vị PT nào đă mở ḷng từ bi để dành thời giờ của quư vị mà trả lời 2 câu hỏi trên th́ xin đừng trả lời chỉ v́ mỗi cá nhân tôi, mà xin hăy trả lời với tâm ư muốn làm sáng tỏ Phật Pháp .

Xin chân thành cảm ơn tất cả quư Phật Tử,

XTH3414<--Next   Previous-->3412   View top 40 messages