Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TK         Reply   Post Message
Date: Tue Oct 3 23:10:20 2006
Subject:  Goi ban PTDT
Post No:  3323     Reply to:   3322

##
Ne^'u ba.n ddo.c kinh Di Da` vo*'i ti'nh ca'ch kha'ch quan (kinh vie^'t sao hie^?u va^.y, kho^ng hie^?u theo y' muo^'n cu?a mi`nh) thi` TPCL pha?i co' tha^.t chu+'. Ba.n no'i TPCL o*? trong ta^m ha`nh gi?a (to^i chu+a tha^'y kinh na`o no'i dde^'n ddie^?m na`y, xin ba.n chi? da^~n) ##

Để trả lời câu hỏi của bạn tôi xin trích 1 đoạn giảng của TSNH nói về TPCL , và tất cả điều tôi biết về TPCL điều dựa vào các bài viết của TSNH, chớ không phải là ư kiến cá nhân của tôi:

Trích từ web:
http://www.thuvienhoasen.org/tnh-tltd-01-buttaimuoiphuong.htm

##Đối với người vừa mới thực tập niệm Bụt th́ Bụt là một thực tại ở ngoài. Nếu người ấy thực tập cho sâu sắc th́ Bụt trở nên một thực tại ở trong tâm. Và v́ vậy dù Bụt ở Tịnh Độ hay Bụt ở ngoài Tịnh Độ th́ Ngài vẫn có mặt trong tâm ta và trong tâm của ta vẫn thường có Tịnh Độ. Các thầy sau này đă nói rằng Bụt A Di Đà có mặt trong tâm ḿnh và Tịnh Độ cũng có mặt ngay ở trong tâm ḿnh. Đó gọi là “Duy tâm Tịnh Độ”. Ư niệm - Tịnh Độ là một thực tại ở ngoài, nằm về phương Tây - đó chẳng qua chỉ là ư niệm ban đầu. Nếu thực tập giỏi th́ ta sẽ thấy sâu hơn rằng Bụt A Di Đà và cơi Tịnh Độ không phải chỉ nằm ở phương Tây mà c̣n nằm ở trong tâm ḿnh và ở cả mọi phương. Như vậy, cả người thực tập giỏi lẫn người thực tập chưa giỏi đều đạt tới kết quả, nhưng đối với người tu tập giỏi th́ kết quả rất lớn, c̣n người tu tập chưa giỏi th́ kết quả chỉ vừa vừa.

(Trích: Thiết Lập Tịnh Độ - Kinh A Di Đà Thiền Giải của Ḥa Thượng Thích Nhất Hạnh, Giảng Tại Xómới Làngai, Khóaùa Thu 01-10-1998, Tịnh Thuỷ ([email protected])Post Lên Các Diễn Đàn Internet 16-4-2002 ) ##

3324<--Next   Previous-->3322   View top 40 messages