Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Tịnh sinh/Mel         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 22 17:19:52 2006
Subject:  Goi ban PTDT
Post No:  3213     Reply to:   3211

Gởi bạn PTDT,
Cám ơn bạn đả chúc mừn tôi có tên mới, nhưng đối với người học Phật tên củng là hư huyển không giúp ích ǵ cho sự tu tập. Tôi đổi tên v́ có 2 lư do sau:

1-Tránh cho bạn hiểu nhầm tôi là Thiền sinh/Paris để bạn không bị phân tâm và được thoải máy khi chanh luận PP chơi cho vui.

2-Tôi có vài thắt mắc để hỏi bạn TS/PR như là TPCL ở trong tâm hay ngoài tâm?Kinh Di đà thật hay giả??..v..v. Dĩ nhiên cuộc" quyết đấu" này sẻ không dẩn tới căng thẳng nào như trước đây cả. Ước mong bạn TS/PR khi hết học và có holidays lên đây để chanh luận PP chơi.

Ngoài ga tôi củn mông bạn PTDT đừng gời bỏ diểng đàng này, tôi xẻ cảm thấy cô đơng và tu khó mà nhất tâm được.
Tịnh sinh/Mel

3214<--Next   Previous-->3212   View top 40 messages