Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Nguoi quang sat          Reply   Post Message
Date: Wed Jun 21 22:15:14 2006
Subject:  phật tánh -tiep/goi PTDT
Post No:  3199     Reply to:   3198

Gởi bạn PTDT,
##To^i kho^ng ke`m theo ca'i link vi` pha'p mo^n Dia Tang do to^i che^' ra. Theo theory of causes and effects cu?a Pha^.t gia'o thi` ba^'t cu+' ca'i gi` cu~ng sinh ra tu+` ca'i kha'c, nhu+ va^.y Pha^.t ti'nh tu+` dda^u ra. Kho^ng le~ ddu`ng mo^.t ca'i no' hie^.n ra ma` kho^ng sinh kho^ng die^.t. Chu+~ Pha^.t ta'nh la` chu+~ di.ch tu+` chu+~ Tathagata-garbha thi` dda^u co' chu+~ "ta'nh", nhu+ng to^i cu~ng cha^'p nha^.n su+. gia?i thi'ch cu?a ba.n. Ba.n cu~ng no'i "ta'nh" thi` co' "thu+o*ng, ghe't,..." ma` Pha^.t thi` kho^ng co' "ta'nh pha^n bie^.t". Nhu+ va^.y ta.i sao hai chu+~ "Pha^.t" va` "ta'nh" la.i ghe'p la.i vo*'i nhau. Xin ba.n ne^n gia?i thi'ch tie^'p va` tra? lo*`i ca^u ho?i cu?a to^i.
Nam Mo^ Dia Tang Vu+o*ng Bo^` Ta't. ##

Tôi thiệt không hiểu được tiếng anh bên trên nên giản tiếng Việt cho chắc ăn vậy; trước tiên Phật tánh từ chúng ta và chư Phật mà ga; tánh của chúng ta th́ có thương, yêu, giận ghét..v..v. chớ tánh Phật th́ chúng ta làm sau mà thấu rỏ trừ phi chúng ta thành Phật ,thí dụ, nếu tôi nói tôi ăn trái Xài ngon quá, bạn thử tả sem ngon như thế nào? ngọt ,chua như thế nào? Nếu nói chử Phật không th́ có thể bạn xẻ hiểu nhầm là ông Phật không dín dán ǵ với bạn, cho nên người ta thêm chữ tánh vào để bạn nghỉ nó có liêng quang đến chúng ta.

Tuy nhiên muống hiểu rỏ phật tánh chân thật như thế nào bạn phải thực hành theo lời khuyên của tôi lần trước và học thuộc ḷng câu bí quyét này" Khi tâm tịnh th́ lo ǵ không thấy phật tánh?", không nên đốt dai đọn, e rằng dụt tốc bấc đạc đấy nhé.
Tôi vẫn dữ lời hứa giúp bạn nên không cần ǵ phải gấp gáp , đừng ngần ngại hỏi khi gặp thắt mắc mói tinh tấn được. Khi nào bạn c̣n thắc mắc th́ tôi c̣n chả lời, nếu tôi vắn mặt v́ lí do nào đó, th́ sinh bạn PS làm ơn chả lời dùm cho bạn PTDT nhé
Nguoi quang sat

3200<--Next   Previous-->3198   View top 40 messages