Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  phàm phu         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 15 16:37:15 2006
Subject:  pa-ri vs sơn
Post No:  3136    

tôi thấy bạn paris và bạn sơn tranh luận về Tịnh Độ
tôi thấy 2 bạn nói nhiều nhưng tóm lại theo khách quan mà núa thi bạn pa-ri nghĩ rằng cõi Cực Lạc ko có thiệt, chỉ ở trong tâm, khi hành giả chứng tới 1 cái chi đó thì sẽ đạt tới trình độ Cực Lạc nghĩa là bạn đang ở cõi ta bà đau khổ này( tôi dùng chữ đau khổ vì tôi thấy nó đau khổ quá chịu ko nổi) mà bạn thấy như lời Phật nói trong Kinh nghĩa là có các sự nhiệm mầu không thể nghĩ bàn (xin các bạn xem Kinh Phật Thuyết A Di Đà), tôi núa như rứa ko biết có đúng ý bạn ko hỉ bạn pa-ri. nếu tôi núa sai ý bạn xin bạn đính chính . còn bạn sơn thì quá rõ rồi, tôi từ trước đến nay cũng như bạn sơn thấy cuộc đời này là vô biên nỗi khổ, ko đợi gì nghe nhắc đến đạo Phật mới biết là khổ mà là cảm nhận nỗi khổ từ trước rồi. Nay đọc Kinh , xem sách thấy cõi Cực Lạc sướng quá mà lại dễ tu, lại hợp thời cơ, hợp căn cơ của chúng sanh. lại nghe, đọc thấy chúng sanh trong đời này đã chịu khổ rồi mà khi "die" nào có được yên, mà có phải chi chết rồi lại được làm người cho cam. chết rồi tỉ lệ phần trăm làm người lại nhỏ như con thỏ, phần lớn đoạ zô súc sanh<địa ngục. tui tự nhận mình là kẻ căn cơ yếu,kém chứ ko phải trung bình nữa. do đó cho chắc ăn tôi niêm Phật cầu vãng sanh để thoát khổ đời này và mãi mãi về sau


3137<--Next   Previous-->3135   View top 40 messages