Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 15 11:42:39 2006
Subject:  Xiển Dương Tịnh Tông / bạn Tai Sao
Post No:  3130     Reply to:   3128

Gớm, làm gì mà những "nguoi hung bien" với "khong bao gio ngung nghi tranh luan" như thế? Tôi có phải là hàng tôm hàng cá ngoài chợ Ðồng Xuân đâu mà gán tôi như thế? Tôi chỉ cắt và dán (cut and paste) những lời Phật ý Tổ, làm rõ ràng pháp môn Tịnh Ðộ, để mọi người không hiểu sai lạc mà thôi.
Các bạn có muốn đọc thì chỉ việc vào những website ở trong phần "Other Links" của trang ChuaVietNam này, chứ tôi nào có dám trước tác viết lách gì đâu mà bạn lại nói ái mộ với ái bia gì.

Còn mà hỏi tại sao tôi ngưng bàn luận, thì tôi xin nhắc lại:
Bạn Thiền Sinh đã hiểu ra rằng: ##thế giới Cực Lạc, là cảnh do phước huệ của đức Như Lai cảm thành##, chứ không phải "chỉ có ở trong tâm của hành giả tu Tịnh Ðộ, và chỉ có người đó biết mà thôi" (post 3073).
Như thế, thì bạn Thiền Sinh với tôi thông cảm với nhau rồi, nên đâu cần thanh minh thanh nga gì nữa.

Bạn Tai Sao à:
Trong phẩm "Dược Thảo Dụ" của kinh Pháp Hoa, cây lớn thì hút nhiều nước, cây nhỏ thì hấp thụ ít nước hơn, cây nào cũng được lợi lạc từ một trận mưa.
Ai hiểu được bản tâm là cái gì thì niệm Phật và cầu vãng sinh càng lợi lạc hơn, như tổ Vĩnh Minh nói "Có Thiền có Tịnh Ðộ".
Ai mà không biết bản tâm là gì, thì chỉ cần nắm chắc 6 chữ hồng danh, một lòng xưng niệm, tha thiết cầu tiếp dẫn vãng sinh, như tổ nói "Không Thiền có Tịnh Ðộ".

Còn chuyện phát nguyện cầu tiếp dẫn vãng sinh, thì cũng chẳng có gì là bí hiểm. Ðại khái như là muốn vào nhà ai, thì hoặc là chủ nhà mời vào, hoặc là phải xin phép chủ nhà. Chư Tổ vẫn nói: niệm Phật cho tới mức mưa không lọt gió không vào, dùng Phật hiệu như câu thoại đầu tham thiền, mà tuyệt nhiên không mong muốn vãng sinh, thì cũng không làm sao mà vãng sinh được. Vì sao? Vì không hợp với bản nguyện của Phật. Bản nguyện của Phật là hễ ai niệm danh hiệu ngài, mong muốn về cõi nước ngài, thì ngài sẽ rước. Bi giờ chỉ niệm danh hiệu, mà không mong muốn về. Thì dù Phật có nhớ mong, mà mình không muốn đi, thì Phật cũng không làm gì được, không lẽ tới mà túm cổ bắt kéo đi.

Như là chuyện trong kinh Duy Ma Cật
http://www.thuvienhoasen.org/dmc-06-battunghi.htm
Phải đảnh lễ Phật, như thể là xin phép Phật, thì mới ngồi lên tòa được.

Ông Duy Ma Cật đem các tòa sư tử của Phật Tu-Di-Ðăng-Vương ở cõi Tu Di Tướng phương Ðông, về nơi tịnh thất. Ông mời mọi người ngồi.
"Ông Duy Ma Cật mời Ngài Văn Thù Sư Lợi và các Bồ Tát thượng nhơn ngồi nơi tòa Sư tử, song phải hiện thân mình đứng cao bằng tòa kia. Tức thời các Bồ Tát có thần thông liền biến hiện thân hình cao bốn muôn hai nghìn do tuần đến ngồi nơi tòa Sư tử, còn các Bồ Tát mới phát tâm và hàng Ðại đệ tử đều không lên được.
Lúc đó, ông Duy Ma Cật mời Ngài Xá Lợi Phất lên tòa Sư tử ngồi.
Ngài Xá Lợi Phất đáp :
- Thưa Cư sĩ ! Tòa này cao rộng quá tôi không lên được.
Ông Duy Ma Cật nói :
- Ngài Xá Lợì Phất, phải đảnh lễ đức Tu Di Ðăng Vương Như Lai mới có thể ngồi được.
Khi ấy, các vị Bồ Tát mới phát tâm và hàng Ðại đệ tử đều đảnh lễ đức Tu Di Ðăng Vương Như Lai, rồi ngồi được ngay nơi tòa Sư tử."

3131<--Next   Previous-->3129   View top 40 messages