Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  La?i Nha?i         Reply   Post Message
Date: Fri Jun 2 15:02:02 2006
Subject:  Gui ban pha`m phu / hu hu
Post No:  3090    

## tôi đọc sách có nói về những quả báo khủng khiếp mà đối với thế gian xem như thường t́nh nên tôi sợ ko dám nói bừa . 1 người nói sai 1 câu mà đoạ làm thân chồn, 1 người ăn trộm 3 trái me đoạ địa ngục. tôi hoang mang do ngu si, nhưng tôi nên tin v́ sợ, sợ dù ko biết đúng sai ra sao. tôi thấy các bạn nói năng rất phóng khoáng, ko lo trước sau nên tôi ngưỡng mộ. nói về đúng sai trong đạo Phật th́ tôi ko biết ǵ hết, thà ngu ngu c̣n hơn nói bậy bạ mà đoạ địa ngục. tôi thấy tâm tôi c̣n phiền năo to tổ choảng, nếu đem cái tâm phiền năo này mà bàn Phật Pháp th́ chắc chắn nói tầm bậy rồi, mà nói tầm bậy th́ sao...híc híc. dù tôi có đọc tất cả sách về đạo Phật mà đời trước để lại đi chăng nữa mà tâm tôi c̣n đầy rẫy phiền nào, tâm trí tôi c̣n mê muội, c̣n độc ác th́ có nói ǵ đi chăng nữa cũng đều là vọng tưởng, nhiều khi dính vô ba cái phỉ báng là rồi:đời sẽ về đâu liền. tôi lấy cái name phàm phu để tự hạ ḿnh do sợ mang tội. ngay cả viết hoa viết thường tôi c̣n ko dám viết bậy nữa là biết răng rồi đó. ##
Ba.n kho^ng ne^n so*. Ne^'u kho^ng tho^g suo^'t, no'i kho^ng tru'ng, no'i bu+`a cu~ng kho^ng sao. "1 người nói sai 1 câu mà đoạ làm thân chồn" chi? la` ca'i cung an cho nguoi ta^.p Thie^`n nghie^`n nga^~m chu+' kho^ng pha?i chuye^.n co' tha^.t. Ba.n cu+' tha ho^` ddo.c sa'ch hie^?u sai. Muo^'n kho^ng phi? ba'ng va` dda^`u thai thi` chi? ca^`n ca^`u va~ng sanh va` nie^.m Nam Mo^ A Di Da` Pha^.t.

3091<--Next   Previous-->3089   View top 40 messages