Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon May 29 07:45:28 2006
Subject:  Tặng bạn Thiền Sinh để tư duy chính chắn
Post No:  3051     Reply to:   3050

##Đây muôn binh nơi chiến địa giao hùng
Thây chất đầy bên vũng máu tựa sông ##

Đống xương sanh tử dường non cả,
Giọt lệ chia ly nước biển đầy!
Thế giới ngày kia rồi cũng hoại,
Đời người khoảnh khắc chớ mê say.
Cái thân nam nữ ngàn phen đổi,
Mà kiếp sừng lông vạn lúc thay.
Muốn khỏi luân hồi nhiều khổ hận,
Phải tu Tịnh độ gấp khi này.

Ưu Đàm Đại Sư

##Đây tức tối v́ thân già bệnh hoạn
Chân bước đi, c̣m cơi gậy đi theo ##

Thân tàn quang cảnh có bao mà,
Bọt nước làn sương một sát na!
Gió lạnh riêng thương thu quạnh quẽ,
Lá vàng những xót tuổi suy già!
Tấm ḷng để sạch, hư danh mất,
Tay chuỗi lần theo tiếng Phật qua.
Trân trọng khuyên ai nên gắng sức,
Chớ cho muôn kiếp lụy Ta Bà.

Thật Hiền Đại Sư

##Anh em ơi, bờ giải thoát không xa
Hăy tỉnh dậy, ĺa giấc mơ quái ác
Hăy bước tới, nên biết rằng cảnh vật
Ở quanh ta là hư ảo. Thế mà ##

Hơn sáu mươi năm,
Thoáng dường xuân mộng.
Tỉnh ra thôi một giấc hoàng lương!
Phù hoa bóng huyễn,
Có mấy phong quang?
Nh́n xem đă rơ...
Cắt mối tơ vương,
Mặc kẻ lao nhao chốn hí trường!
Lều tranh núi biếc,
Bổn phận lo lường
Tùy duyên thong thả.
Rửa bát đốt hương.
Đem tâm quy hướng cơi thanh lương!
Mênh mang biển nghiệp,
Đau khổ bao dường!
Quay đầu trông lại thấy thêm thương!

Trang Nghiêm Cư Sĩ3052<--Next   Previous-->3050   View top 40 messages