Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun May 21 14:43:23 2006
Subject:  Tung Tích của thầy Thich Dong phuoc
Post No:  3035     Reply to:   3032

Bạn nào đó quả thật đă khổ công t́m thầy Thich Dong Phuoc. Nếu tôi tính không nhầm, th́ đây là lần thứ 3.
Lần thứ 2 là vào ngày Tuesday November 29, 2005, post 2391.
Bạn t́m thầy làm ǵ??? Nếu muốn cám ơn thầy, th́ bạn nên nỗ lực làm thật nhiều chuyện phúc thiện, giúp đỡ chúng sinh. Bạn há chẳng nghe: "phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật". Làm thật nhiều chuyện lành, hồi hướng công đức cho thầy, là cách báo ân tốt nhất. Chứ ngồi đấy kêu ca kể lể công đức của thầy, mà không làm ǵ hữu ích cho chúng sinh cả, th́ quả thật là vô tích sự.
Nay tôi cũng xin giúp bạn một chút đỉnh. Dựa vào website Thư Viện Hoa Sen (http://www.thuvienhoasen.org), tôi t́m ra một vài chùa ở Edmonton và Calgary. Bạn có thể liên lạc với mấy chùa đó mà hỏi thăm.

Chùa Phật Quang
3104 48th St.
Edmond Alberta T6L-5Z3 Canada
Tel. (403) 461-7931

Chùa Bát Nhă
Đại Đức Thích Thiên Quang
#3, 1824 40th St.
S.E. Calgary AB T2B 1 B4., Canada
Tel. (403) 248-6939

Tu Viện Trúc Lâm
Thượng Tọa Thích Thiện Tâm
10155 89th St.
Edmond, Alberta T5H-1P8 Canada
Tel. (403) 424-2623

3036<--Next   Previous-->3034   View top 40 messages