Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri May 12 06:52:50 2006
Subject:  bạn Huong di
Post No:  3025     Reply to:   3023

##(in post 2973 ban cho loi giang cua To la noi ve Animal( very stupid): ngu nghich dai toi phai xuong dia nguc day)##

Bạn Huong di mà muốn luận tội bạn La?i Nha?i, thì cũng phải luận cho đúng. Chứ ghép tội nọ xằng sang tội kia không có được. Không phải là cứ dùng chữ nghĩa cho kêu, dao to búa lớn là đúng đâu.
Ngũ nghịch là: giết cha, giết mẹ, giết A-La-Hán, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp Tăng.
Nếu bạn La?i Nha?i mà thực sự gièm pha lời Tổ, thì cũng chỉ là tội phỉ báng thôi. Mà cùng lắm thì là tội phỉ báng chính pháp, chứ không ghép vào tội nghũ nghịch được.

Nói cho cùng, cái bài thơ kia, với người thường, nghe như sở thú thật:
##Tiếng Pháp chánh, tợ tiếng gầm sư tử
Bách thú nghe, như vỡ óc xé tim gan ##
Nghe làm sao, nói như thế, không có gì là lạ cả.

Kinh Phật nói, mà lạm thuyết nói rằng không phải Phật nói, rằng do người đời sau thêm thắt ngụy tạo ra, nói như thế để mê hoặc nhân tâm, thì mới rõ là phỉ báng chính pháp.

3026<--Next   Previous-->3024   View top 40 messages