Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Khổ hạnh         Reply   Post Message
Date: Thu May 4 16:20:28 2006
Subject:   văn hoá Việt và viết bằng tiếng Việt .
Post No:  2994     Reply to:   2992

Bạn PS viết như ri:
##Khi xưa, 2 Sa-Di tự thú, rồi trách người khác. Bi giờ bạn Khổ hạnh lại lôi hành tung con nhà người ta ra, sớm muộn ǵ rồi cũng có chuyện sóng gió à. Các bạn ở quốc gia nào th́ tôi không biết, chứ ở Huê Kỳ này mà như thế th́ phạm vào cái tội invasion of privacy, chả biết dịch ra là cái ǵ, "xâm lăng phạm vi tư hữu" hả?## Tôi đoán có lẻ khi xưa bạn thích học luật nhưng không có bằng cấp nên nói không trúng luật, trên diển đàn hay chat room, việc đoán người này là nam hay nữ, già hay trẻ, làm nghề ǵ và v..v.. chỉ là những h́nh thức tăng phần sôi nổi ,đở buồn chán khi chat mà thôi( không phải là xâm phạm đời tư chi cả, v́ chỉ là những nick name mà thôi), và củng học tập cách viết văn cho đúng phong tục VN( tại Tây phương ai cũng kêu là YOU hết, nhưng theo văn hoá Việt và viết bằng tiếng Việt như vậy sẻ bị chê cười).Nói chuyện với nam khác Nữ, già khác trẻ khác v..v
Trừ phi tất cả đọc giả đây đều là bậc thiền sư đả diệt hết thất t́nh lục dục th́ đuợc, cũng như bạn đây chuyện hồi nẫm nào về 2 Sadi nào đó mà vẩn cay cú hoài th́ vẫn c̣n 7 t́nh như kẻ chưa từng niệm phật; đôi khi bạn nhắc vấn đề xưa, mà có một số người mới vào chẳng hiểu bạn muốn nói mô tê ǵ ráo trọi???(như cay cú với 2 sa di nào đó v́ lư do ǵ chỉ có bạn biết mà thôi???) khiến họ phải bực ḿnh.

2995<--Next   Previous-->2993   View top 40 messages