Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu May 4 12:05:46 2006
Subject:  Lọ Lem / bạn Tu.c Tu+?
Post No:  2992     Reply to:   2990

##Chuye^.n nga`y xu+a ma` va^~n co`n cay dda('ng va` lo^i ra dde^? bo^i nho. cho Sadi.##

Tôi nhắc lại chuyện xưa, để bạn Khổ hạnh không đi vào vết xe cũ, chứ tôi đâu có thêm bớt kể chuyện thần tiên đâu mà bạn nói rằng tôi kể chuyện Cô Bé Lọ Lem?
Khi xưa, 2 Sa-Di tự thú, rồi trách người khác. Bi giờ bạn Khổ hạnh lại lôi hành tung con nhà người ta ra, sớm muộn gì rồi cũng có chuyện sóng gió à. Các bạn ở quốc gia nào thì tôi không biết, chứ ở Huê Kỳ này mà như thế thì phạm vào cái tội invasion of privacy, chả biết dịch ra là cái gì, "xâm lăng phạm vi tư hữu" hả?

2993<--Next   Previous-->2991   View top 40 messages