Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Khổ hạnh         Reply   Post Message
Date: Mon May 1 15:11:02 2006
Subject:  Bình đẳng nam nữ.
Post No:  2987     Reply to:   2984

Bạn Hưởng đi có viết câu:##PTDT khong co vien nao nen tu de hon 2 ban kia la phai. Cang nhieu vien,mac lo huong thu nhieu, nen khong tu duoc de dang dau. ##

Không dè vô ý, mà lại trúng ngay là PTDT là nữ chớ không phải nam, nên bạn PTDT có phần e dè không trả lời. Chỉ có Khổ hạnh tôi vì biết PTDT là nữ mà thôi( vì biết bạn thật ngoài đời), nhưng có lẽ do lời văn bạn cố ý viết giống nam, nên PT khac không rỏ bạn là nữ, nên đối đáp không dè dặt như khi nói với người nữ PT.
Nhưng mà tu Phật không phân biệt nam hay nữ, tất cả bình đẳng giống nhau, mong ban PTDT đừng để ý tiểu tiết, mà e thẹn khi có ý kiến. Rồi đây các PT trên diễn đàn này khi biết bạn là nữ thì họ sẻ dè dặt , dịu dàng hơn khi đối đáp, mong bạn tự nhiên cho.

2988<--Next   Previous-->2986   View top 40 messages