Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Fri Apr 28 10:08:48 2006
Subject:  Gui ban Chan va` Phu'c So*n
Post No:  2983    

Ba.n Chan vie^'t, "Ba.n no'i tu`y be^.nh cho thuoc ra^'t ddu'ng, nhu+ng be^.nh na`y pha?i ca^`n hai vie^n, lo*'n nho? tu`y be^.nh nha^n va` ba'c si~."
Ba.n Phu'c So*n tra? lo*`i, "
Bạn Chan à:
Với cách chữa bệnh của bạn, chứng tỏ rằng bạn chưa thông hiểu y lý mà dám kê toa cho bệnh nhân uống, thì quả tình bạn to gan lớn mật.
Bạn chưa xem bệnh nhân, chưa biết bệnh tình, mà tại sao bạn lại dám quả quyết rằng bệnh ấy cần 2 viên thuốc. Hai viên cùng loại hay là 2 viên khác loại?

Khi dùng thuốc, thì phải biết nguyên lý "quân", "thần", "tá", "sứ", vị thuốc nào là vị chính, vị nào là vị phụ, vị nào giúp công năng, vị nào dẫn dược tố. Ðông y Tây y đều phải theo nguyên lý đó cả. ..."
Uo^'ng thuo^'c gi` ma` kho' kha(n the^'. Chan thi` 2 vie^n, Phu'c So*n thi` 1 nhu+ng co`n pha?i ke`m theo "quân", "thần", "tá", "sứ",... nu+~a. Cu+' theo pha'p mo^n Di.a Ta.ng to^i dde^` xu+o*'ng thi` cha? ca^`n vie^n na`o.
Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.

2984<--Next   Previous-->2982   View top 40 messages