Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Wed Apr 19 16:48:49 2006
Subject:  Nghiệp
Post No:  2966     Reply to:   2965

##khi chết rồi th́ mất hết có mang đưọc ǵ theo.##
Cái nghiệp nó kè kè bên hông kia ḱa, mất đâu mà mất. Người mơ mộng hăo huyền th́ mới tưởng rằng mất tất cả, chứ cái nghiệp nó không bao giờ mất cả.

##Enjoy hiện tại kẻo hối tiếc##
Tôi không enjoy kiểu trác táng của bạn, không có nghĩa là tôi không enjoy.

##giử ǵn kỷ lưỡng th́ chỉ sống dai hơn vài năm so với người vui sống, vài năm sống dai hơn phỏng đuợc ǵ đâu?##
Tôi giữ ǵn nào có phải muốn sống dai. Giữ ǵn là để pḥng bệnh, là để đi từ lăo tới tử, chứ không cần phải ghé qua bệnh.

##Tôi nghĩ mà xót thương cho bạn và những ai tự ép ḿnh theo lư tưởng không kiểm chứng được, hăy vui sống với hiện tại này kiểm chứng đuợc. ##
Tôi cũng xót thương cho bạn, không thấy được cái chân lư nhân quả nghiệp báo tiền kiếp hậu sinh. Người không chấp nhận nhân quả nghiệp báo tiền kiếp hậu sinh mới là người đáng thương, v́ dù có Phật ở đời cũng không độ nổi hạng người đó.
Ư mà quên, có thể là bạn không tin theo đạo Phật?
Đạo ǵ th́ đạo, ngay cái đạo Gia-Tô cũng tin rằng cái nghiệp nó không mất, nó chỉ chờ ngày phán xét cuối cùng, mà nó ḷi ra để chúa Trời xử án.

2967<--Next   Previous-->2965   View top 40 messages