Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Apr 18 17:42:48 2006
Subject:  Dành Dụm / bạn PTDT
Post No:  2963     Reply to:   2961

##Chi b(a`ng ta an hu+o*?ng ngay ba^y gio*`. ##

An hưởng ngay bi giờ ấy chứ lị. Sống ngày nào vui ngày nấy. Có tiền thì xài, có đồ thì ăn, có áo thì mặc.

Tuy nhiên, an tư nguy, phú tư bần, lúc an ổn thì phải nghĩ đến khi nguy nan, lúc giầu có thì phải nghĩ đến khi bần hàn, chứ không phải ăn chơi xả láng bạt mạng, nhắm mắt đưa chân, tới đâu hay tới đó.

Ai mà đi làm, tất cũng phải biết dành dụm. Đấy là "chúng sinh hiện tại" sửa soạn lo lắng cho "chúng sinh mới" trong tương lai. Người nào nói rằng: tội vạ gì mà tu thân dưỡng tính cho nhọc xác, kiếp sau có hưởng gì được cái quả báo do nhân thiện đời nay đâu, thì chẳng khác gì kẻ làm đồng nào tiêu đồng nấy, tiền vào lỗ hà đi ra lỗ hổng, không biết dành dụm cho những lúc sa cơ lỡ vận, cho những khi trái nắng giở giời.

Ai sống ở đời, tất cũng phải lo ăn uống cho điều độ, tập thể dục cho thường xuyên. Đấy cũng là "chúng sinh hiện tại" lo lắng sửa soạn cho "chúng sinh mới" trong tương lai. Người nào nói rằng: tội vạ gì mà tu thân dưỡng tính cho nhọc xác, kiếp sau có hưởng gì được cái quả báo do nhân thiện đời nay đâu, thì chẳng khác gì người ăn chơi trác táng, bạ gì ăn nấy, chó mèo cóc nhái gì cũng nhai xương lột da mà ăn, mặn chát ngọt lừ cũng không kể, rượu chè bê tha, say sưa túy lúy, thuốc sái nghiện ngập, trai gái dâm ô vô độ. Kiếp sau nghiệp quả ra sao thì chưa biết, ngay đời này thì bệnh hoạn liên miên, chưa kể vào tù ra khám vì dùng á phiện cần sa, chơi gái xả dàn, giỡn trai thả cửa.

Tôi chủ trương an hưởng tối đa trong phạm vi ngũ giới, trong tôn chỉ trung đạo, và tuyệt đối tránh xa 3 độc tham, sân, si.

2964<--Next   Previous-->2962   View top 40 messages