Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Apr 13 11:13:30 2006
Subject:  Niệm Phật Cho Nhiều / bạn La?i Nha?i
Post No:  2945     Reply to:   2942

##Ta^m kie^n co^' no'i nhie^`u nhu+ng to^i cha('c kho^ng ai ddo.c vi` va(n chu+o*ng tri' thu+'c qu'a, hoa(.c co' ddo.c thi` cu~ng kho^ng hie^?u (to^i ddo.c ra^'t ti? mi? ma` co' hie^?u gi` dda^u).##

Chao ôi, tôi xin thành kính phân ưu cùng bạn tâm kiên cố.
Viết cho đã đời, mỏi nhừ cánh tay, thế mà hóa thành chuyện nước đổ đầu vịt.

##Ba.n dda^u co' ba?o nguoi ta nie^.m Pha^.t ma` chi? da^~n ca'ch nie^.m Pha^.t tha`nh ra mo*'i tha^'y la?i nha?i.##

Cái câu này thật là lải nhải chính hiệu con nai vàng ngơ ngác.
##Ba.n dda^u co' ba?o nguoi ta nie^.m Pha^.t##
????????????
Nếu bạn cho rằng tôi không nói người ta niệm Phật, thế thì tôi lải nhải về pháp môn Niệm Phật để làm gì?

##ma` chi? da^~n ca'ch nie^.m Pha^.t tha`nh ra mo*'i tha^'y la?i nha?i.##
????????????????
Câu trên nói là tôi không bảo người ta niệm Phật, mà câu này lại nói là tôi chỉ cách niệm Phật. Thế nghĩa là thế nào?
Tôi thực sự chưa bao giờ chỉ dẫn cách niệm Phật nào cả.
Pháp môn thì chỉ có 84000, chứ cách niệm Phật thì có nhiều như số cát sông Hằng bên Ấn Ðộ. Có bao nhiêu chúng sinh là có bấy nhiêu cách niệm Phật. Mỗi người một cách. Cách nào cũng được, miễn làm sao giữ cho câu Phật Hiệu luôn luôn ở trong tâm, không bị ngoại sự xen vào là được.

##La?i nha?i nie^.m Pha^.t thi` to^'t vi` no' co' rythm,##
Cố HT Tuyên Hóa có lời dạy như vầy:
Niệm Phật hàng ngày trong thất niệm Phật là chúng ta gieo trồng chủng tử thành Phật. Mỗi tiếng niệm Phật là gieo trồng một chủng tử, mười tiếng niệm Phật là gieo trồng mười chủng tử. Nếu mỗi ngày quý vị niệm một triệu lần, quý vị dã gieo trồng một triệu chủng tử. Cứ niệm, đừng lo là tâm tán loạn.

Tôi lại nghe có chuyện như ri:
Thằng bé không tin Phật. Mỗi khi mẹ nó đánh chuông keng keng để niệm Phật, thì nó lại nhại theo "mô Phật, mô Phật". Chết đi thì nó đọa địa ngục, quỷ sứ quăng nó vô vạc dầu, rồi lấy cái xiên, tính xiên nó. Cái xiên lỡ chạm vào cái thành của cái vạc, phát ra tiếng "keng". Vì thằng bé hễ nghe tiếng "keng" thì lại nhái mẹ nó, nên nay nghe tiếng "keng", thì tự dưng nó nhái lại "mô Phật, mô Phật". Ngay khi xưng "mô Phật" thì vạc dầu nóng kia tan biến, nó liền được giải thoát.

Xem đó, thì bạn La?i Nha?i cứ việc lải nhải niệm Phật cho tôi. "Phúc bất đường quyên" = "phước đức chẳng luống mất" mà (câu này trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn).
Không bổ tì thì cũng bổ vị, không bổ âm thì cũng bổ dương, không bổ giường thì cũng bổ chiếu. Chứ không có bổ nháo bổ nhào đâu mà bạn lo. Cứ niệm cho nhiều, cho già giặn đi.

##co`n ca'ch thu+'c nie^.m Pha^.t thi` ????##
Thì sao ???????????

2946<--Next   Previous-->2944   View top 40 messages