Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Fri Mar 31 20:14:28 2006
Subject:  Gửi Bạn Phúc Sơn
Post No:  2900     Reply to:   2898

"Nay tôi xin trích dẫn kinh Kim Cương để làm vui ḷng bạn XTH"

Đúng như đạo hữu nghĩ, tôi hiện cảm thấy vui v́ biết rằng đạo hữu đang học Kinh Kim Cang, bộ Kinh rất quan trọng trong hệ thống giáo lư của Phật mà trước đây vài tháng đă có lần đạo hữu nói rằng : "kinh Kim Cang th́ tôi xin bái !" (đại khái là như vậy), tôi đoán rằng có lẽ động lực thúc đẩy đạo hữu chịu khó học Kinh KC th́ có tôi đóng 1 phần nhỏ trong đó, nếu thật vậy th́ là chuyện đáng vui ...


Cung hỷ đạo hữu Phuc' Sơn !
(C̣n đáng cung hỷ hơn nhiều so với cái chuyện tôi biết đánh chữ Việt đúng dạng ) .

XTH


2901<--Next   Previous-->2899   View top 40 messages