Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  VẠN TÂM         Reply   Post Message
Date: Tue Mar 28 21:05:33 2006
Subject:  TIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆT
Post No:  2869    

TÔI LÀ MỘT ĐỌC GIẢ THƯỜNG XUYÊN CỦA DIỄN ĐÀN NÀY, NHƯNG KHÔNG TÀI NÀO HIỂU ĐƯỢC MỘT SỐ BÀI VIẾT(CÓ LẼ TẠI TÔI NGU SI) V̀ KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC, KHÓ ĐỌC QUÁ. TRA CỨU TRONG TỪ ĐIỂN CŨNG KHÔNG THẤY TỪ ĐÓ.TIỆN ĐÂY TÔI XIN GỬI CHO QUƯ VỊ LINK CỦA WEB SITE HƯỚNG DẪN VÀ CHO DOWNLOAD PHẦN MỀM XỬ LƯ TIẾNG VIỆT TRONG WINDOWS.MONG RẰNG ÍT NHIỀU CŨNG CÓ THỂ GIÚP CHO 1 SỐ NGƯỜI ĐỌC ĐỠ NHỨC ĐẦU VÀ BỊ ĐAU MẮT V̀ MẤY CON GIUN
HTTP://WWW.UNIKEY.ORG

2870<--Next   Previous-->2868   View top 40 messages