Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Minh Đăng         Reply   Post Message
Date: Tue Mar 28 19:21:37 2006
Subject:  Gởi Ban Tai sao và bạn Nghi Vấn
Post No:  2865     Reply to:   2864

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính Thưa Qúi Đạo hữu.
Những điều mà Minh Đăng Post ở Messages trước là dựa trên Kinh điển mà ra, chẳng hạn như là Kinh Pháp Hoa etc.., Và cuốn sách “NHỊ KHÓA HIỄP GIẢI”.
Khi ḿnh được MINH TÂM KIẾN TÁNH th́ mọi question hay nghi ngờ sẽ diễn bày ra trước mắt bạn. Mà đạo hữu không cần hỏi ai.
Kính thưa Qúi đạo hữu, mục đích chính của đạo Phật là giúp cho chúng ta thoát ra ngoài SANH TỬ, DIỆT TRỪ PHIỀN NĂO dạt đưọc tới cứu cánh Niết Bàn.
Trong 3 vô lậu học ( GIỚI , ĐỊNH , HUỆ), HUỆ là rất quan trong. Có GIỚI và ĐỊNH mà không có HUỆ th́ cũng như không (DUY TUỆ THỊ NGHIỆP). Do đó khi mà HUỆ phát sanh, Chúng ta biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai mà từ đó chúng ta có sự chọn lựa những việc làm của ḿnh .
Mong rằng những lời trên đây giúp cho qúi đạo hữu. Kính chúc Qúi Đạo hữu “THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC, TIN TẤN TU HÀNH, PHƯỚC HUỆ TRANG NGHIÊM, TÙY TÂM MĂN NGUYỆN”

"VÔ MINH THỰC TÁNH TỨC PHẬT TÁNH
ẢO HÓA KHÔNG THÂN TỨC PHÁP THÂN
PHÁP THÂN GIÁC LIỄU VÔ NHẤT VẬT
BẢN NGUYÊN TỰ TÁNH THIÊN CHÂN PHẬT
NGŨ UẨN PHÙ HƯ KHÔNG KHỨ LAI
TAM ĐỘC THỦY BÀO HƯ XUẤT MỘT."

“KỶ HỒI TỬ, KỶ HỒI SINH
SINH TỬ DU DU VÔ ĐỊNH CHỈ !
NGĂ SƯ ĐẮC KIẾN NHIÊN ĐĂNG PHẬT
ĐA KIẾP TẰNG VI NHẪN NHỤC TIÊN.”

Minh Đăng

2866<--Next   Previous-->2864   View top 40 messages