Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sõn         Reply   Post Message
Date: Thu Mar 23 10:44:34 2006
Subject:  Mật Tịnh / bạn TungLi
Post No:  2849     Reply to:   2843

##To^i thi` ddo.c cho vui va^.y tho^i chu+' to^i chu+a tha^'y su+. lie^n quan ma^.t thie^'t la('m dde^'n nie^.m Pha^.t va` va~ng sanh. ##

Bạn TungLi nói ðúng. Tôi cũng ðã xem qua, mà cũng chả thấy ích lợi gì cho sự tu tập của mình, nên ðã ðem ði cho thý viện của thành phố rồi.
Muốn hiểu thấu ðáo và ðýợc lợi ích, thì chắc là phải tìm một vị thầy Mật Tông mà tu theo.
Phật có bản nguyện tiếp dẫn. Mình chỉ cần tin nhận, làm lành lánh dữ, phát nguyện cầu vãng sinh, niệm Phật cho chắc, là thành công ngay.
Khi bệnh hoạn, lúc khỏe mạnh, chỉ cần giữ câu Phật hiệu cho vững. Lúc rảnh thì vừa niệm vừa ghi số ðể giúp mình nhất tâm. Khi nào bận rộn, thì cũng cố niệm lúc này 2, 3 câu, lúc kia 8, 9 câu,...
Mong các bạn hữu duyên hãy cất býớc lên ðýờng.

2850<--Next   Previous-->2848   View top 40 messages