Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Mar 16 06:37:22 2006
Subject:  Liên Trì Hải Hội / bạn TungLi
Post No:  2794     Reply to:   2791

Bức tranh đó làm bằng nylon, dầy và chắc. Làm theo kiểu tranh Tầu, cao và hẹp, phần trên phần dưới là mầu đo đỏ, là phần viền. Cả bức tranh, chiều cao khoảng 36 inches, bề rộng khoảng 14 inches. Phần chính, phần có ảnh Liên Trì Hải Hội, thì cao khoảng 18-20 inches, và rộng khoảng 12 inches.
Liên Trì Hải Hội = hội ở ao sen, rộng lớn như biển cả.
Ở giữa là Tây Phương Tam Thánh, đứng trên hoa sen ở giữa ao nước, phía dưới là chín đóa sen, chung quanh là chư Bồ Tát, Thánh Tăng. chư thiên, phía sau là lầu các.
Tranh này khác với tranh "Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Y Báo Trang Nghiêm Ðồ". Tranh "Y Báo Ðồ" vẽ na ná theo kiểu mạn đà la của Mật Tông. Cả cõi Cực Lạc được vẽ trong hình vòng tròn. Có nhiều chi tiết rất tỉ mỉ, nào là bảo thụ, lan can, đài sen, đất vàng, ao nước, chim chóc,... Rất tiếc là tranh "Y Báo Ðồ" thì tôi đã biếu hết khắp các nơi rồi.
Còn tranh Liên Trì thì tôi còn 1 bức. Tranh này tôi thấy sự hiện hữu của nó từ ít nhất là năm 1958. Tôi rất thích bức tranh này. Nhìn ngắm là đủ thấy thỏa mãn an tịnh.

2795<--Next   Previous-->2793   View top 40 messages