Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Sat Mar 11 08:20:27 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 10
Post No:  2762     Reply to:   2732

CHỨNG ĐẠO CA - Thi Ca 10
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư

Hán Văn:

THƯỜNG ĐỘC HÀNH, THƯỜNG ĐỘC BỘ
ĐẠT GIẢ ĐỒNG DU NIẾT BÀN LỘ
ĐIỆU CỔ THẦN THANH PHONG TỰ CAO
MẠO TỤY CỐT CANG NHÂN BẤT CỐ.

Dịch nghĩa:

Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo
Vui một ḿnh, vui theo nhịp bước chân đi
Tôi những mong có pháp lữ chung ḷng
Cùng tiến bước vào Niết-bàn thường lạc

Không như ư, tôi nguyền làm người cổ lỗ
Sống theo ḿnh, sống với gió mát trăng thanh
Dù xương trơ, thân đét, thịt teo gầy
Không ân hận, tôi vui với lập trường kiên định ấy.

2763<--Next   Previous-->2761   View top 40 messages