Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Mar 9 08:55:48 2006
Subject:  "Vô chăng, Hữu có,..." (Tam Thiên Tự)/gửi bạn XTH
Post No:  2744     Reply to:   2726

Xin lỗi các bạn, tay chân tôi lóng cóng, gõ nhầm cái nút Enter, thế là cái post kia nó chạy luôn vào trong này, trước khi tôi viết cái lòng của cái post.

Tôi vào trong website www.vietshare.com, thấy có cái chuyện này hay hay, tôi nghĩ ngay tới bạn XTH và câu hỏi của bạn về Phật là có hay không, về ngũ uẩn giai không,...

"Một cư sĩ tại gia đến gặp tổ Trí Tạng hỏi:
- Thưa hòa thượng. Giáo lý Phật môn thường thuyết giảng về chữ Vô. Vậy có thiên đàng, có địa ngục chăng?

Tổ đáp: - Có.

- Vậy có Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng chăng?

- Dĩ nhiên là có.

Vị cư sĩ đáp lại:
- Hòa thượng lầm rồi! Con đã hỏi hòa thượng Cảnh Sơn cũng câu hỏi như vậy. Nhưng ngài nói tất cả đều không kia mà!

Tổ hỏi lại vị cư sĩ:
- Ông có gia đình, vợ con, tài sản chăng?

- Thưa có.

- Hòa thượng Cảnh Sơn có gia đình, vợ con, tài sản chăng?

- Thưa không.

- Thế thì hòa thượng Cảnh Sơn bảo không là đúng rồi!"

2745<--Next   Previous-->2743   View top 40 messages