Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  SYSTEM ADMIN         Reply   Post Message
Date: Tue Mar 7 16:48:33 2006
Subject:  Gởi Tăng Free Audio CD Chứng Đạo Ca
Post No:  2731    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


    Trang web www.chuavietnam.com xin
kính chúc qúi đạo hữu THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC, TIN TẤN TU HÀNH.

Chúng tôi có một số CDs băng đọc "Chứng Đạo Ca- Trực chỉ đề cương- giáo án cao
đẳng PHẬT học- do Ḥa

Thượng Thích Từ Thông biên soạn."   Nếu qúi đạo hữu nào muốn những cd
trên xin liên lạc

về hoặc
bấm vào link sau đây 
Webmaster.  


Để tiện việc gới CD đến nơi,  xin qúi đạo hữu email cho chúng tôi :

    1/ tên /Pháp Danh, 2/ Địa Chỉ (Address)/P.O Box .   


Sau khi trang web đă gởi đến cho qúi đạo, trang web sẽ không giử lại mọi
information nào của qúi vị.   

Xin qúi đạo hữu đừng để tên và địa chỉ trên diễn đàn

 ( Please do not post any of your information including your address in this
forum)
Webmaster.2732<--Next   Previous-->2730   View top 40 messages