Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon Feb 20 22:30:07 2006
Subject:  bạn XTH
Post No:  2682     Reply to:   2681

##khi mo*'i xua^'t gia ... no*i Chua` Ba'o Quo^'c ma` tha^`y dda~ tu ho.c vo*'i vi. su*-phu. kha? ki'nh cu?a Tha^`y, thi` chi'nh tha^`y Nha^'t-Ha.nh va` ca'c ddo^`ng mo^n dde^`u nie^.m Chu' Thu?-La(ng-Nghie^m ! ##

Trong lúc tu học, các huynh đệ đồng môn tụng chú Lăng Nghiêm, chẳng lẽ mình đứng lặng thinh? Miệng tụng, nhưng lòng có tin hay không thì lại là chuyện khác.

##Va` chi'nh to^i cu`ng vo*'i cha, me. cu?a to^i cu~ng dde^`u nie^.m Chu' TLN cho dde^'n nga`y ho^m nay ...##

Lệnh song đường tụng chú với tâm thành ra sao, ngu tôi không dám biết.
Còn bạn XTH tụng chú với tâm gì thì tôi cũng hơi hơi đoán ra. Bạn XTH vốn chẳng nói rằng: ##To^i va^~n thu*o*`ng nie^.m ca^u "Na-Mo^ A-Di-Dda` Pha^.t ", nhu*ng kho^ng pha?i dde^? ca^`u va~ng sanh TPCL (vi` to^i kho^ng tin co' co~i TPCL) , ma` la` dde^? nu*o*ng theo na(ng lu*o*.ng dde^'n tu*` ddi.nh lu*.c cu?a Ta(ng tha^n kha('p cho^'n o*? no*i Sa-Ba` na`y nha(`m tu ta^.p kha? na(ng duy tri` cha'nh nie^.m cu?a to^i trong lu'c nie^.m Pha^.t ...##
Phật lực vô biên, mà bạn chẳng thèm nương theo, mà bạn chỉ muốn nương theo định lực của tăng thân, thì chú ngữ chắc bạn cũng tụng cho ra tiếng để nương theo định lực của tăng thân, chứ bạn cũng chẳng cần chú lực làm gì.

##Sao dda.o hu*~u la.i cay cu' vo*'i tha^`y Nha^'t-Ha.nh qua' va^.y ? Kho^ng nhu*~ng dda~ cay cu' ma` co`n no'i oan cho Tha^`y nu*~a ! ##

Oan chỗ nào mà oan? Thầy viết rõ ràng trong quyển "Tương Lai Thiền Học Việt Nam", trang 24-25. Tôi với bạn đã có cuộc đối thoại này ở post 2563.

##Tha^`y Nha^'t Ha.nh chi? no'i ra(`ng bo^. Kinh Thu?-La(ng-Nghie^m kho^ng co' nguye^n ba?n Pha.n ngu*~, ma` chi? co' ba?n di.ch ba(`ng Ha'n ngu*~ xua^'t hie^.n va`o tho*`i nha` DDu*o*`ng##

Cái này là bạn XTH nói. Chứ nguyên văn thầy Nhat Hanh nói thì như thế này:

"Còn kinh Lăng Nghiêm thường được lưu truyền rộng rãi ở xứ ta là một thứ Lăng Nghiêm không có nguyên bản Phạn Ngữ. Kinh này tên là “Đại Phật Đỉnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm”. Đó là một kinh được biên soạn tại Trung Hoa vào đời Đường, đầu thế kỷ thứ tám. Kinh này là kinh thứ 945 trong Đại Tạng."

Thầy Nhat Hanh dùng đến chữ "một thứ Lăng Nghiêm" là mình hiểu thầy muốn nói cái kinh Lăng Nghiêm ở nước ta thuộc vào hạng gì rồi.

Bạn XTH, trong post 2563, và ở đây, cũng cố bào chữa rằng thầy Nhat Hanh nói đấy là kinh dịch từ đời Đường. Tuy nhiên, trong quyển TLTHVN, thì thầy lại nói khác hẳn: 1) "không có nguyên bản Phạn ngữ", 2) "một kinh được biên soạn tại Trung Hoa vào đời Đường". Thì đúng rồi còn gì, không có nguyên bản, thì phải là kinh biên soạn, chứ làm sao mà là kinh dịch thuật được.

##To^i cu~ng dda~ tu*`ng go'p y' vo*'i dda.o hu*~u ra(`ng co' the^? nguye^n ba?n Pha.n ngu*~ dda~ bi. tha^'t thoa't sau khi dda~ ddu*o*.c di.ch sang Ha'n ngu*~ va`o tho*`i nha` DDu*o*`ng##

Nếu là kinh dịch thuật nhưng bản chính bị thất thoát, đúng như bạn XTH speculate, thì sao thầy Nhat Hanh không nói cho rõ đi. Nên nhớ, thầy nói là "không có nguyên bản Phạn ngữ", chứ thầy không nói bản Phạn ngữ bị thất thoát, như bạn XTH muốn thầy nói.

Ngay phần đầu quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm, cũng như phần đầu của tất cả các kinh, có phần này:
"Kinh Thủ Lăng Nghiêm này được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán vào đời nhà Đường Trung Quốc, do Sa môn Ấn Độ BẤT LA MẬT ĐẾ dịch nghĩa, Sa môn DI GIÀ THÍCH CA người nước U Trường dịch lời, Quan Chánh Nhị Đại Phu nhà Đường PHÒNG DUNG chấp bút."

Rõ ràng là kinh dịch thuật. Thế mà thầy Nhat Hanh cho rằng người nào viết phần tựa trên kia là nói láo, vọng ngữ. Vì sao? Vì rõ ràng là thầy không công nhận kinh kia là kinh dịch thuật. Nếu thầy công nhận là kinh dịch thuật, mà thầy mò không ra rà không thấy nguyên bản Phạn ngữ, thì thầy chỉ việc nói là: ##nguye^n ba?n Pha.n ngu*~ dda~ bi. tha^'t thoa't sau khi dda~ ddu*o*.c di.ch sang Ha'n ngu*~ va`o tho*`i nha` DDu*o*`ng## thì có phải là minh bạch, và làm vừa lòng người đệ tử trung kiên không nào. Vì thầy không công nhận kinh kia là kinh dịch thuật, nên thầy mói cố nhét mấy chữ: là "một thứ" biên soạn từ đời Đường, "không có nguyên bản Phạn ngữ".

Qua bao thế kỷ thế hệ, bạn XTH nghĩ rằng các tổ, các thầy của thầy Nhat Hanh là hạng ngu dốt không biết đấy là "một thứ" biên soạn hay sao, mà phải chờ tới thầy Nhat Hanh mới mở mày mở mặt cho các bậc tiền bối biết cái sai quấy của mình?

Cố HT Tuyên Hóa có giảng về kinh Lăng Nghiêm như sau:

"Kinh Pháp Diệt Tận nói: "Thời Mạt Pháp, Kinh Lăng Nghiêm diệt trước, các kinh điển khác dần dần diệt sau."
Tại sao Kinh Lăng Nghiêm bị diệt trước? Vì kinh này giảng đạo lý rất chân thực, thiên ma ngoại đạo không chịu nổi, cho nên chúng dùng đủ cách để phá hoại, tiêu diệt. Ðầu tiên, chúng tạo ra lời đồn xuyên tạc, nói rằng Kinh Lăng Nghiêm không phải từ kim khẩu Phật thuyết ra, mà là do người đời sau ngụy tạo. Ðó là cách nói hàm hồ xuyên tạc của ngoại đạo, dùng những thủ đoạn xấu xa, cố ý phá hoại "chân kinh."
Nội dung của Kinh Lăng Nghiêm là thuyết minh Bốn điều thanh tịnh minh hối, Năm mươi cảnh giới ấm ma, và lời thuật lại của hai mươi lăm bậc Thánh về sự tu hành viên thông của mình. Toàn thể bộ kinh có thể ví như tấm "kính chiếu yêu," khiến cho yêu ma quỷ quái, bàng môn ngoại đạo, đều phải hiện nguyên hình, không chỗ ẩn núp. Cho nên, chúng ta không nên tin tưởng vào những lời xuyên tạc, đồn đãi rằng Kinh Lăng Nghiêm là "ngụy kinh."
Mấy năm gần đây, có một số học giả vô trí và giáo đồ ngu xuẩn, không nhận thức được Phật Giáo, không hiểu rõ Phật Học, mà dám đặt điều nói càn, ngông cuồng chỉ trích lời dạy của bậc Thánh nhân. Những người vô trí vô thức này vì không có trí huệ để phân biệt được chân ngụy, nghe người ta nói sao thì nói hùa theo như vậy, chỉ biết "vẽ đường cho giặc chạy," cổ võ người khác làm điều xấu, nên mới lộng ngôn nói rằng Kinh Lăng Nghiêm không phải là lời Phật thuyết!
Hôm nay tôi bảo đảm với quý vị một điều: bảo đảm rằng Kinh Lăng Nghiêm đích thật là "chân kinh"! Nếu Kinh Lăng Nghiêm là "ngụy kinh," thì tôi nguyện đọa địa ngục vì mình đã không nhận thức được Phật Giáo, "lấy giả làm chân," cho nên cam tâm tình nguyện nhận chịu quả báo.
Tôi cầu mong những người phê bình Kinh Lăng Nghiêm là ngụy kinh sẽ mau mau sám hối, sửa đổi lỗi lầm, nếu không, nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục cắt lưỡi!"

Cố HT Tuyên Hóa là một vị cao tăng ngộ đạo. Thầy Nhat Hanh là cao tăng ngộ đạo. HT Thanh Từ cũng là cao tăng ngộ đạo. Một vị thì nói là kinh Lăng Nghiêm là kinh thật, một vị nói là kinh giả, một vị không nói chi cả.
Xin để các bạn tùy tiện phán xét.

Tiện đây tôi cũng đưa ra thêm một bài giảng của thầy Nhat Hanh về đức Phật A Di Đà

http://www.langmai.org/TaiLieu/LaThuLangMai/LaThu28/TinhDo.htm
"Khi học về tư tưởng Phật giáo, chúng ta thấy rõ rằng trong thời Đức Thế Tôn còn tại thế, các thầy các sư cô đã tu với mục đích để đạt được quả vị A La Hán, thoát ly sinh tử. Còn quý vị Phật tử cư sĩ thì tu để có hạnh phúc và để được sanh ra về cõi Trời hay ít nhất là cõi Người, chứ chưa nghe nói tới cõi Tịnh Độ. Trong thời gian Bụt còn tại thế thì danh hiệu đức A Di Đà chưa được nhắc tới. Trong thời vua A Dục, thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, thì đạo Bụt đã được truyền qua Iraq, Iran và Afganistan. Đạo Bụt cũng đã tiếp thu được những yếu tố văn hóa của các nước để có thể thích ứng với môi trường, xã hội và văn hóa của các nước đó. Thời xưa ở Iran đã có tín ngưỡng thờ mặt trời, và cái ý niệm vô lượng quang, vô lượng thọ đã có sẵn trong truyền thống tâm linh của những đạo giáo bản xứ. Cho nên Tịnh Độ của đức A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ cũng là một pháp môn phẩm của đạo Bụt để thích ứng với môi trường văn hóa của Iran. Nhờ tiếp thu được với những nền văn hóa trong nội địa và xung quanh nên đại thừa đã được phát sinh và vì vậy đạo Bụt có thể đi khắp thế giới."

Qua bao nghìn năm, không một vị tổ sư, cao tăng, thạc đức nào biết rằng mình đã tu theo đạo thờ thần mặt trời của Iran hay sao? Cả một xâu một lũ ngu cả hay sao? Cả một lũ mù, phải nhờ thầy Nhat Hanh mở mắt cho mà thấy đường hay sao?
Ngoài đức Phật ra, còn chư vị Bồ Tát cũng nói về đức A Di Đà. Không vị Bồ Tát nào bằng thầy Nhat Hanh cả hay sao?
Không phải là 1 kinh, mà là 5 kinh lớn, và bao nhiêu kinh phụ thuộc, đều nói về đức Di Đà và cảnh Cực Lạc. Đều là hư ngụy, không phải Phật ngôn cả hay sao?
Bài giảng trên, giảng vào khoảng tháng 3 năm 2005, thì cuối năm, tháng 12, 2005, HT Trí Chơn ở Phật Học Viện Quốc Tế (Los Angeles) đã phải giảng như sau:
"Pháp môn niệm Phật không phải sau khi đức Phật nhập Niết bàn rồi mới được xiển dương, mà có khi Ngài còn tại thế; và nơi mà Ngài đầu tiên nói tới pháp môn này là trước cửa một nhà tù của vua A Xà Thế, nơi mà nhà vua giam giữ bỏ đói cả cha mẹ ḿnh !"
Chưa bao giờ một vị tăng Phật Giáo nào lại cần phải nói rằng: pháp môn nọ pháp môn kia được lập ra từ thời Phật còn tại thế. Pháp của Phật thì chả là do Phật nói thì còn ai nói vào đây nữa mà còn phải thanh minh thanh nga gì nữa đây. Tại sao phải ân cần giảng như thế. Đặt câu hỏi tức là có câu giả nhời rồi.....

2683<--Next   Previous-->2681   View top 40 messages