Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  phàm phu         Reply   Post Message
Date: Fri Feb 10 17:52:35 2006
Subject:  Lục Tổ
Post No:  2663    

hồi chiều tôi gặp mấy thằng hàn quốc vào nhà tôi. tôi thấy bối rối c̣n mấy người bạn của tôi th́ thấy tự nhiên. trong tâm tôi lúc đó nghĩ rằng họ khác với người ḿnh nên có hơi sợ. Tôi ko biết là địa ngục, cơi trời có phân ra mỹ, hàn , nga...i rắc hay việt ko. hay mỗi nước đều có địa ngục, cơi trời riêng. Dẫu biết rằng dù mỹ hay hàn quốc đều có PHẬT TÁNH, lúc coi phim tôi thấy chúng khác biệt với tôi và người xung quanh tôi đang ở quá . phim mỹ th́ bắn giết, phim hàn quốc th́ đẫm nước mắt. Nhưng có 1 điểm tôi thấy chúng nó giống ḿnh và người xung quanh là chúng nó có sự đau khổ và chúng muốn hết khổ. coi phim hàn quốc th́ tôi thấy chúng nó yêu nhau rồi chia tay rồi khóc, chúng nó yêu như cuồng rồi chúng nó khóc rồi cuối phim có đứa bị chết do ung thư hay bị xe tông. c̣n phim mỹ th́ tôi thấy chúng bắn nhau, giết nhau rồi yêu lâu lâu có vài đứa khóc nhưng nó ít khóc hơn phim hàn và yêu ít hơn hàn. tôi thấy mấy tụi tây phần lớn là theo đạo chúa, ko biết khi chết chúng đi đến cơi nào hay là chúng về với chúa thật. ko biết chúa có nằm trong lục đạo ko. tôi đang phân vân ko biết chúa có PHẬT TÁNH hay chúa tánh. Nhưng xem trong Pháp Bảo Đàn Kinh Đức Lục Tổ Huệ năng nói 1 câu làm tôi giật ḿnh đến bây giờ:Khi Huệ Năng đến tham kiến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn.
Ngũ Tổ hỏi: "Đến đây cầu việc ǵ?" Huệ Năng đáp: "Đến đây chỉ cầu làm Phật, không cầu việc ǵ khác." Tổ tiếp: "Ngươi là người xứ Lănh Nam, lại là dân man rợ, thế nào thành Phật được! " Huệ Năng đáp:
#"Con người tuy có phân chia Nam Bắc, chớ Phật tánh vốn không có Nam Bắc. Cái thân man rợ này đối với ḥa thượng tuy chẳng giống nhau, nhưng cái tánh Phật đâu có khác!"#
Tôi nghĩ người phàm bao giờ nghĩ về nhau, đối xử với nhau qua cái địa vị, sắc thân của người đó mà họ ko biết rằng ta đang mang trong ḿnh cái PHẬT TÁNH bất diệt.
Đức PHẬT từng nói: Tất cả chúng sanh đều có PHẬT Tánh và tất cả chúng sanh sẽ thành PHẬT.
Tôi cũng chợt nhớ ra có 1 vị Bồ Tát hiệu là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Qua cái danh hiệu của Ngài th́ tôi thấy đây là 1 vị Bồ Tát không khinh thường ai cả v́ Ngài đều biết tất cả chúng sanh đều có PHẬT Tánh.
Trong đời tôi ko biết đă khinh thường bao nhiêu người nhưng tôi đâu biết trong tôi và những người khác có hạt giống PHẬT Tánh. Gặp người địa vị cao th́ tôi tự hạ thấp ḿnh, gặp người địa vị thấp th́ tôi khinh thường kiêu ngạo. Nhưng tôi biết cái PHẬT Tánh trong tôi ko khinh thường, ko kiêu ngạo ko hạ thấp ḿnh. Nếu như tôi chêt th́ theo luật nhân quả mà tôi đọc trong Kinh sách th́ ko biêt tôi phải đoạ bao nhiêu kiếp trong địa ngục nữa.
Giờ tôi chỉ c̣n biết niêm PHẬT A DI ĐÀ để mong Ngài tiếp dẫn tôi về cơi Tây Phương.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

2664<--Next   Previous-->2662   View top 40 messages