Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  VietBao         Reply   Post Message
Date: Tue Dec 27 13:28:19 2005
Subject:  TinhDo
Post No:  2492     Reply to:   2490

HT Trí Chơn Kể Nhân Duyên Phật Thuyết Về Pháp Tịnh ĐộGần 200 Phật tử dự khánh lễ Phật A Di Đà, do Hoà Thượng Thích Trí Chơn (GHPGVNTN/VP- VHĐ) chứng minh, tại chánh điện chùa Phật Học Viện Quốc tế ở thị trấn North Hills.
NORTH HILLS (Los Angeles) . - Phật Học Viện Quốc tế, một ngôi chùa lớn trực thuộc GHPGVN Thống Nhất (với cơ sở xuất bản kinh sách lâu đời ở Hoa Kỳ) trưa hôm Chủ Nhật 25 tháng 12 đă cử hành trọng thể khánh lễ Phật A Di Đà, nhằm tạo dịp cho người Phật tử Tịnh độ Tông được nghe pháp cùng kết thiện duyên Bồ đề để hiện đời được thân tâm an lạc, những mong được về cơi Phật khi trăm tuổi.

Trước gần 200 Phật tử các nơi tề tựu trong gian chánh điện, Ḥa Thượng Thích Trí Chơn (chứng minh buổi lễ) đă dành nửa giờ kể lại theo Kinh Phật "nhân duyên Phật thuyết pháp môn niệm Phật A Di Đà", "tại sao chúng ta cần tu pháp môn này", "và vị nào là người đệ tử đầu tiên của pháp môn tịnh độ?"

Trước tiên, Ḥa Thượng nói về ngọn núi Linh Thứu, nơi được coi là Phật tích ngày nay mà các du khách hành hương thường đến chiêm bái. Đây là dăy núi giống h́nh chim ó, có loài chim linh thiêng Linh Thứu bay đến tụ tập, và cũng là nơi đức Phật thường ngự, thuyết giảng các kinh, là nơi thường trú của rất nhiều nhà tu hành trong Tăng đoàn của đức Phật .

"Pháp môn niệm Phật không phải sau khi đức Phật nhập Niết bàn rồi mới được xiển dương, mà có khi Ngài c̣n tại thế; và nơi mà Ngài đầu tiên nói tới pháp môn này là trước cửa một nhà tù của vua A Xà Thế, nơi mà nhà vua giam giữ bỏ đói cả cha mẹ ḿnh !", Ḥa Thượng Trí Chơn mở đầu phần giảng pháp, trong sự theo dơi chăm chú của các Phật tử.

Ḥa Thượng kể tiếp: "Lúc Phật c̣n tại thế, là thời kỳ Chánh Pháp thịnh, mọi người tu đều mang nghiệp nhẹ, hầu hết người tu thiền đều chứng quả. Ngài không chủ trương cổ vơ về pháp môn Tịnh Độ. Song Đức Phật biết thời kỳ kế đó là Tượng Pháp và Mạt Pháp, giáo lư bị pha trộn không c̣n nguyên vẹn, hoàn cảnh con người và xă hội gặp nhiều ngặt nghèo, con người nghiệp nặng, nhiều khổ đau, nên cần tu pháp môn Tịnh Độ, nương nhờ oai lực Phật A Di Đà để được văng sanh,..."

Ḥa Thượng Trí Chơn kể mẫu chuyện Vua A Xà Thế bỏ ngục vua cha là Tần Bà sa La và mẫu hậu là bà Vi đề Hy để nói về nhân duyên Phật thuyết pháp môn Tịnh Độ. Đại ư tóm lược như sau: Vua Tần bà Sa La giết oan một vị tiên nhân, nên bị báo oán. Con của vua là A Xà Thế soán đoạt ngôi vua, bắt vua cha nhốt vào ngục, bỏ đói. Thấy mẹ lén tiếp tế thức ăn, cũng bắt bỏ ngục mẫu hậu Vi đề Hy luôn! Tại nhà tù, vua cha và mẹ ḍm qua cửa sổ, thấy ngọn núi Linh Thứu nơi đức Phật đang thuyết pháp để cầu cứu độ, v́ cả hai từng là đệ tử tại gia của Phật. Đức Phật có thần lực nhận biết được, liền cho hai đệ tử A Nan và Mục Kiền Liên dùng thần thông đến trước cửa nhà giam giảng pháp cho họ nghe hầu quán xét tội lỗi của ḿnh và chỉ cách tu để vượt thoát khổ đau. Sau đó, đích`thân đức Phật đến gặp vua cha Tần Bà Sa La và mẫu hậu Vi Đề Hy, thuyết pháp cho họ nghe, chỉ cho họ thấy nhiều cảnh giới tùy theo ước nguyện và việc tu tŕ mà ḿnh có thể đạt tới sau khi xả bỏ thân người. Mẫu hậu Vi đề Hy thưa với Phật nỗi khổ năo hiện tiền do con ruột A xà Thế gây ra và những chuyện khác khiến bà chán ngán cơi Ta bà ác trược, nên nguyện sau khi chết mong được văng sanh cơi cực lạc của Phật A Di Đà. Đức Phật chỉ cho bà phương pháp tu tịnh độ để cầu văng sanh, là giữ tṛn ngũ giới, hành thập thiện, phụng dưỡng cha mẹ, thầy, hết ḷng tin nhân quả, lập nguyện và thường xuyên niệm hồng danh Phật A Di Đà, Bồ tát Quan thế Âm và Đại Thế Chí. "Vi đề Hy là người có duyên làm đệ tử đầu tiên pháp môn Tịnh Độ", theo lời Ḥa Thượng thuật lại với Phật tử dự lễ Vía Phật A Di Đà.

Sau phần giảng pháp, Ḥa Thượng đă chủ lễ buổi tụng kinh trong lễ kỷ niệm ngaỳ vía Phật A Di Đà. Tất cả cùng tụng bài Sám nguyện Văng sanh, tôn tán Phật A Di đà, Tứ hoằng thệ nguyện, ..v.v..

Lễ vía Phật A Di Đà tại Phật Học Viện Quốc Tế có sự hiện diện quí Thầy: Đại Đức Thích Minh Chí (giám viện Phật học viện), Đại đức Thích Quảng Ngộ, Đại đức Thích Giảng Đạo, Đại Đức Thích Quảng Định. (Tin và ảnh: Nguyên Hiền).

2493<--Next   Previous-->2491   View top 40 messages