Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Dec 23 19:02:29 2005
Subject:  Gửi bạn PhatDuc
Post No:  2486     Reply to:   2485

##tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, sa-di, sa-di-ni, thức-xoa-ma-na, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di##

Tôi liệt kê hơi sai thứ tự. Đúng thứ tự thì phải như vầy:
"tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di"

Thức-xoa-ma-na (siksamana) là những sa-di-ni sửa soạn để thụ cụ túc giới bên hàng Ni. Tức là trên sa-di-ni, và dưới tỳ-khưu-ni.

##Co`n chuye^.n ta(ng ni co' gia ddi`nh thi` tho*`i Pha^.t Thi'ch Ca kho^ng co'. Nhu+ng to^i tha^'y sau 1868 thi` Nha^.t Ba?n co', nhu+ng hi`nh nhu+ nguoi ta kho^ng ke^u la` monk (kho^ng la^.p gia ddi`nh) ma` ke^u la` priest (co' la^.p gia ddi`nh) dde^? pha^n bie^.t. ##

Thì thầy Nhất Hạnh cũng dựa vào Nhật Bản mà lập ra dòng Tiếp Hiện.
Nhật Bản lập ra loại tăng ni có gia đình không có nghĩa là Nhật Bản đúng. Thì tôi đã nói là tự do ngôn luận mà, ai muốn nói muốn làm gì thì nói thì làm, đâu có ai cấm cản, mà Phật cũng đâu có thèm chấp.
Nhật Bản là chuyên viên phăng te di (fantasy) mà.
Lấy ngay cái phái Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản thì thấy. Tịnh Độ Chân Tông rất giống Tịnh Độ Tông của Đại Hàn, Tầu và Việt Nam. Nhưng có nhiều điểm quái đản lắm. Thí dụ như trong các tông chỉ, ngoài việc niệm Phật cầu vãng sinh, còn có điều phải trung quân ái quốc. Thì đức Phật bao giờ cũng dạy con người phải là một người tốt hoàn toàn, tôi trung, con hiếu, em đễ,... Nhưng trong Tịnh Độ Chân Tông, thay vì dạy trung quân ái quốc với quốc gia địa phương, thì họ lại dạy trung với Nhật Hoàng và ái nước Nhật Bản.
Phái đó nhập cảng vào Hoa Kỳ, thì lấy tên Buddhist Churches of America (BCA). Có uy thế lắm. Mà ở Nhật, họ cũng có thớ lắm, có nhiềưy thế trên chính trường Nhật Bản. Các vị lãnh đạo thì gọi là archbishop, bishop,... như bên Gia-Tô vậy. Có gia đình đàng hoàng.
Lúc trước, chân ướt chân ráo, tôi có vào một cái chùa Tịnh Độ Chân Tông, tên là Ekoji (Huệ Quang Tự), sáng lập bởi ông Rev. Kenryu Tsuji. Nghe giảng lúc đầu thì xuôi lỗ tai lắm, dần dần thấy nói ngồ ngộ, rồi sau đó thì khó lọt.
Ông Rev. Tsuji này đã có công vận động với bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ để lập chức Tuyên Úy Phật Giáo cho quân đội Hoa Kỳ. Vì lý do tế nhị, ông ta không muốn ai thuộc Tịnh Độ Chân Tông ra làm ứng viên cả.

Nhật Bản còn có phái Nhật Liên Tông nữa. Đây là "hậu duệ" của Thiên Thai Tông (Pháp Hoa Tông). Nhật Liên Đại Sư (Nichiren) lập ra phái này. Vào thập niên 1970, 1980, mỗi khi có biểu tình phản chiến gì, thì trong đám biểu tình, có hình ảnh những vị sư Nhật, mang những cái trống, hình giống như cái quạt tròn, mà gõ lên thì kêu to lắm, cứ niệm "Namo Myo Ho Ren Ge Kyo" (Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh). Đấy là bên xuất gia. Còn bên tại gia thì có tổ chức riêng, gọi là Sokko Gakai (?) thì phải, tôi không nhớ rõ cho lắm. Họ hùng mạnh lắm, có hẳn một đảng trong chính phủ Nhật mà. Họ hết sức thu phục tín đồ, không khác gì tụi Mormon ở Hoa Kỳ hay các phái của Gia-Tô. Công thì có công lắm, đầu trộm đuôi cướp, á phiện xì ke, cướp của giết người, hễ mà lọt vào tay mấy cụ này, thì mấy cụ ấy tẩy não, xong xuôi rồi là sạch nhẵn như đít Bụt, không còn ho hoe bậy bạ gì nữa cả.

Thôi, lạc đề rồi.

Đại khái là như thế. Ai muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, chả ai cấm cả, nhưng cũng nên nghĩ lại mà dùng ngôn ngữ danh từ khác với Phật Giáo, cho nó ổn thỏa. Mà dù có lạm dụng danh từ Phật Giáo thì cũng OK.
Cũng như HT Thanh Từ, khi xưa, trong thiền viện, các học trò HT có truyền tay nhau băng videotape của chị Thanh Hải. HT lên tiếng, nói đại khái là bà muốn làm giời làm đất gì thì bà làm, chỉ xin bà đừng lạm dụng danh từ Phật Giáo hay là nói rằng bà giảng đạo Phật. Chả là chị ấy dùng những danh từ như là "truyền tâm ấn", "vô thượng sư",... nên HT mới lên tiếng.

2487<--Next   Previous-->2485   View top 40 messages