Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Dec 15 10:51:31 2005
Subject:  Thị Hiện / bạn XTH
Post No:  2452     Reply to:   2449

##Ne^'u chu'ng ta kho^ng na('m vu*~ng ddu*o*.c ca'ch thu*'c "thi. hie^.n" cu?a chu* Pha^.t thi` chu'ng ta se~ pha?i ho^` nghi, va` se~ bi. hoang mang la('m ...##

Bạn mà nắm vững được cách thức "thị hiện" thì lại còn nguy gấp bội phần!!!
Như trường hợp Bố Ðại Hòa Thượng mà bạn kể, nếu vị hòa thượng đó muốn cho biết trước khi thị tịch, thì đã cho biết rồi.
Tôi cũng có đọc qua một chuyện, không rõ chi tiết. Ðại khái là 1 cư sĩ hỏi, hay là chính cư sĩ đó biết, 1 vị tăng nọ là hóa thân của Phật Bồ Tát gì đó. Vị tăng đó chối rằng không phải là thế, đi hỏi vị tăng mỗ giáp kia. Cư sĩ đó đi hỏi vị tăng mỗ giáp kia, thì được cho biết rằng vị tăng đầu tiên kia mới thực sự là hóa thân. Cư sĩ quay giở lại để hỏi, vị tăng vẫn chối, nhưng ngồi ngay đấy mà thoát hóa.
Rõ là chuyện nghe hơi nồi chõ, ghép đầu cua tai nheo, tôi đâu có nhớ rõ đâu. Nhưng cái ý chính là không bao giờ một vị "thị hiện" lại để lộ tông tích, mà có lộ ra, thì họ thị tịch ngay.
Thì tôi đã nói rồi, nếu mà cần phải biết thì Phật đã dạy rồi.

##co' khi co`n bi. tro*? tha`nh nhu*~ng ngu*o*`i si me^, ta` kie^'n dde^? ddi to^n tho*` nhu*~ng ke? bi.p bo*.m, bo^i ba'c tam ba?o ! ##

Thì cái đó là tùy mình, có biết dựa theo kinh điển sách vở mà suy xét hay không.
Vì thế tôi chủ trương "y kinh nhất tự", dựa theo kinh điển mà phán xét. Chứ khi mà "ly kinh nhất tự", thì thành tam sao thất bản, không biết đâu là phải là trái nữa.
Cứ cho như là bạn nói đúng đi, rằng các kinh điển cũng đã bị tam sao thất bản rồi. Nhưng bi giờ mình lại tam sao thất bản nữa, thì sẽ hóa thành cửu sao tứ thập cửu bản!!!

Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, vòng vo tam quốc rồi cũng về Tịnh Ðộ.
Tu theo môn nào cũng cần có thầy. Thiền Giáo Mật Luật Tịnh gì cũng phải cần thầy.
Thiền Giáo Mật Luật đều cần có thầy chỉ đường tu đường tiến, để tham khảo xem đi có đúng không, để khỏi lạc lối.
Thầy của Tịnh là chính đức Từ Phụ A Di Ðà. Chỉ có độc đạo là niệm Phật để cầu vãng sinh, không có lối rẽ ngang, quẹo ngược, huyền nghĩa mật lý, gì cả.
Thiền Giáo Mật Luật mà kiêm tu thêm Tịnh, thì chư Tổ gọi là "hổ thêm cánh", chắc chắn 100% vãng sinh thượng phẩm.

2453<--Next   Previous-->2451   View top 40 messages