Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Nov 20 22:50:32 2005
Subject:  Suy Bụng Ta ...
Post No:  2331     Reply to:   2327

##Ne^'u Pha^.t kho^ng "enter Nirvana" thi` Pha^.t kho^ng gia?ng gi` ve^` no' he^'t. Ne^'u Pha^.t gia?ng ve^` no' thi` Pha^.t no'i khoe't ro^`i.##

Ai nói cái câu "Phật nói khoét" thì tôi còn thấy lạ, chứ hóa ra là bạn PTDT mà nói Phật nói khoét thì tôi cho là sự dĩ nhiên. Phải chụp mũ cho rằng Phật nói khoét thì mình nói khoét nó mới danh chính ngôn thuân chứ. Ừ, Phật nói khoét nên mới có lũ học trò nói khoét chứ nhỉ. Đứa lớn thì nói rằng ông thầy sảng, ổng quên không giảng nhiều thứ khi ổng còn sống. Đứa nhỏ thì đi trộm chữ của thầy rồi nhận nhằng làm chữ của mình rồi đi nói thánh nói tướng.

##Cha('c la` pha'p mo^n Phu'c So*n. qua'.##

Hí hí, có người suy bụng ta ra bụng người.

2332<--Next   Previous-->2330   View top 40 messages