Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  im sang oc         Reply   Post Message
Date: Mon Nov 7 04:53:49 2005
Subject:  vnthuquan.net
Post No:  2257    

khi bạn phúc sơn nhắc đến địa chỉ trang web vnthuquan.net tôi vào và t́m vào mục tôn giáo-chính trị tôi đọc truyện"Giọt lệ của Phật"của Nhất Thanh Thích Nguyên Hiền tôi thấy rất hay. xin trích dẫn để mọi người xem và nhận xét:

" Có bao giờ bạn nghe nói Phật khóc chưa ?
- Phật là Đấng giác ngộ, Ngài đă vượt qua mọi t́nh thức tầm thường của thế gian, không c̣n buồn vui, giận hờn, thương ghét nữa, làm ǵ có chuyện Phật khóc ?
- Bạn quên rồi đấy ! Trong Kinh Báo Hiếu có câu : "Thế Tôn bèn vội đến nơi, lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng", chả phải là Phật khóc đó sao ?
- V́ sao Phật lại khóc ?
- À, trong Kinh Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ, Đức Phật cùng đoàn đệ tử đi về phương Nam, thấy núi xương khô lâu đời chồng chất, Đức Phật đảnh lễ đống xương rồi rơi nước mắt. Ngài A-nan không hiểu bèn thưa hỏi, Phật dạy : "Trong đống xương ấy, biết bao cốt hài nhiều đời nhiều kiếp, có ông bà, cha mẹ, kẻ sanh ta hoặc chính thân ta, luân hồi sanh tử trong nhiều kiếp số..."
"Ta lễ bái những người tiền bối
Và ngậm ngùi v́ nhớ kiếp xưa..."
Từ nhỏ theo mẹ đến chùa lễ Phật, tôi vẫn thích ngồi bên mẹ tụng Kinh Báo Hiếu vào những dịp Vu Lan. Có lẽ do kinh được Ḥa thượng Huệ Đăng dịch theo thể văn vần (song thất lục bát), dễ đọc, dễ tụng, nên tôi thuộc làu kinh này mà không cần học. Thuở ấy, đối với tôi, Phật cũng là một nhà đạo đức, dạy bổn phận làm con phải có hiếu với cha mẹ. Chuyện thế gian ấy mà ! Khổng giáo c̣n dạy hiếu nghĩa nhiều hơn, Nhị Thập Tứ Hiếu mà thầy cô giảng ở trường đôi lúc c̣n thiết thực và cao siêu hơn cả Mục Liên Tôn giả – tôi nghĩ vậy. C̣n nói Mục Kiền Liên là Đại hiếu, ừ th́ đại hiếu; kẻ đại, người tiểu cũng hiếu tất, miễn là làm cho cha mẹ vui ḷng, hết ḷng phụng dưỡng cha mẹ, khuyên cha mẹ lánh dữ làm lành, quy y Tam bảo.
Bây giờ, mỗi lần đọc Kinh Vu Lan Báo Hiếu, toàn thân tôi rúng động, tâm thức bàng hoàng. Thường th́ cùng tụng với đại chúng, tụng được vài câu th́ tôi không c̣n tụng nữa, hồn lạc vào một thế giới khác.
V́ sao Phật lại khóc ? Đó là câu hỏi lớn nhất, câu hỏi ấy đă cùng tôi đi suốt bao năm trời học hỏi kinh điển.
Hơn một ngàn năm trước, thi sĩ Trần Tử Ngang có lần lên chơi trên đài Ô Châu, nghĩ đến cái man mác vô cùng của thời gian, tự dưng để cho hai hàng lệ lăn dài xuống má :"Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc thương nhiên nhi lệ hạ".
Tạm dịch :(Bao người kim cổ nay đâu
Ngàn xưa cho đến ngàn sau bẽ bàng
Mênh mang trời đất mênh mang
Một ḿnh bất chợt hai hàng lệ sa).
Hơn một ngàn năm sau, nhà thơ Huy Cận, cũng một lần một ḿnh rong chơi vào cơi mênh mang vô tận của thời gian, bất giác rùng ḿnh khi nhác thấy con người nhỏ bé quá giữa vũ trụ đại ngàn, giữa không thời gian vô tận. Thi sĩ viết :
"Một mảnh linh hồn nhỏ
Mênh mang thiên cổ sầu".
Một mảnh hồn Đường, một mảnh hồn Việt, cũng như muôn vạn tâm hồn phù du cơi mộng sẽ phải bật khóc khi cảm thấy buốt lạnh tồn sinh một chút thân bèo bọt, sẽ phải rờn lạnh kiếp người giữa cùng thẳm hư vô. Ta hoa đốm giữa thái hư ngát lạnh. Ta bọt bèo trên đại dương chơi vơi. Ta làm ǵ ? Ta là ǵ ? Tuệ Trung Thượng Sĩ đă có lần viết :
"Trường không túng sử song phi cốc
Cự hải hà phân nhất biển âu".
Trường không giả sử đôi vành chuyển, th́ xá ǵ một điểm trắng giữa trùng khơi bát ngát. Ta ở đâu ? Ta có hay không ? Nh́n phía trước chẳng thấy người xưa, nh́n phía sau th́ chưa ai đến. Có phải người trước là ta bây giờ ? Hay là cha ta, mẹ ta, anh em, bầu bạn của ta ? Ai giải đáp được câu hỏi này ? Có ai không ? Có ai không ?
"Cổ nhân bất kiến kim thời nguyệt
Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân".
Người xưa không thấy được mặt trăng ngày nay, nhưng trăng ngày nay đă từng chiếu đến người xưa đấy. Ta hụp lặn trong ṿng sanh tử luân hồi, bao nhiêu kiếp số rồi ? Hằng hà sa số ư ? Ổ ! Ít quá !
Đức Phật dạy : "Không có một tất đất nào trên thế gian này mà không có thân ta đă từng bỏ mạng ở đó. Không có một người nào, một loài vật nào ta gặp trên thế gian này mà chưa từng là cha mẹ, anh em, vợ chồng, bầu bạn của ta".
Mất cha mẹ, ta khóc; mất người yêu, ta khóc... "Nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước bốn biển". Nhưng ta chỉ biết khóc trước nỗi mất mát hiện tại, nước mắt của ta là nước mắt của thất t́nh lục dục. C̣n Đức Phật – người đă chứng được Lậu tận minh, Ngài thấy hết nghiệp thức của chúng sanh trong suốt quá khứ, hiện tại, vị lai rơ ràng như thấy kẻ chỉ ở bàn tay. Thế th́ trước đống xương khô lâu đời, Ngài trực nhận ra tất cả cha mẹ, anh em, vợ chồng, bầu bạn, lục thân quyến thuộc và chính thân xác của ḿnh bao lần để lại trên đống xương này, rơ ràng như chỉ mới hôm qua. Nói như cách nói của Vũ Hoàng Chương : "Ngh́n thu nửa chớp bốn bề một phương", làm sao không cảm động ? Thương nghĩ về sự luân hồi sanh tử của tất cả muôn loài, t́m phương hóa độ, đó mới là Đại hiếu.
Đọc một câu kinh, nếu biết tư duy th́ một chữ trong kinh Phật cũng hàm chứa tất cả ba ngàn đại thiên thế giới. Trần Tử Ngang rơi lệ khi nhác thấy cái vô tận của thời gian, nhưng thời gian của nhà thơ nghĩ đến vẫn là hữu hạn, cái hạn định ở điểm cuối cùng của ḍng tâm thức. C̣n cái thấy của Phật th́ vượt ra khỏi t́nh thức, tuyệt đối đăi, siêu nhị biên. Giọt lệ ấy mới là giọt lệ của bậc đại trí, giọt lệ chứa đựng tất cả ḷng chân từ b́nh đẳng, kết quả của sự quán tưởng triệt để chân tướng của các pháp. VU LAN BỔN KINH TÂN SỚ của ngài Trí Húc đời Minh trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (trang 573, quyển 16 ) có đoạn viết : "Từ hiếu có ba thứ:, một là Sanh duyên từ, hai là Pháp duyên từ, ba là Vô duyên từ".
Sanh duyên từ tức là nghĩ đến tất cả chúng sanh như là cha mẹ, ta đời đời không có kiếp nào là không thọ sanh từ cha mẹ. Khi quán tưởng như thế, tất cả kẻ oán người thân đều b́nh đẳnh, lấy đó để điều phục sự sân hận, san tham và tật đố, cho đến chứng đắc Từ Tâm Tam-muội. Phàm người nào có duyên với ta, ta đều đem niềm vui đến cho họ, vớt cái khổ năo của họ. Cha mẹ đối với ta thâm ân trời biển nên ta phải báo đáp trước.
Pháp duyên từ tức quán tưởng tất cả các pháp đều là duyên sanh, cho nên Kinh Phạm Vơng nói tất cả đất, nước đều là thân ta, tất cả gió, lửa đều là thân ta. Tất cả chúng sanh đều do Tứ đại (đất, nước, gió, lửa) hợp thành, cho nên không có sự khác nhau giữa ta và người, không có sự khác nhau giữa thọ mạng và kiếp số. Tứ đại đă không hai, cho nên từ tâm duyên đến tất cả cũng bất nhị. Khi quán tưởng như thế th́ chứng đắc được Từ Tâm Tam-muội, năng lực cứu khổ c̣n thù thắng hơn Sanh duyên từ nhiều lần nữa.
Vô duyên từ tức là biết rơ Tâm, Phật và Chúng sanh, cả ba chẳng có ǵ sai khác. Cả pháp giới là nhất tướng, chân thật b́nh đẳng, không trụ ở tướng của các pháp và tướng của chúng sanh, quán Bồ-đề tức là phiền năo, Niết-bàn tức là sanh tử, khởi thệ nguyện vô tác, cứu bạt hết cái gốc của khổ. Quán phiền năo tức Bồ-đề, sanh tử tức Niết-bàn, khởi thệ nguyện vô tác, ban cho tất cả niềm an lạc. Từ ở đây chính là Bi, Bi ở đây chính là Từ, thuận theo tính chất của pháp tánh mà tu tất cả pháp... Đó chính là Đại Từ Đại Bi.
Giọt lệ của Phật chính là giọt lệ Đại Từ Bi.
Mùa Vu Lan lại đến trong ḷng mỗi người con Phật. Ta đọc tụng kinh điển Đại thừa, ta có đủ sức tin những điều Phật dạy không ? Nếu tin được lời Phật th́ ta không bao giờ rắp tâm làm hại một ai cả. Ngay cả Nho giáo c̣n dạy : "Vô cố nhi thương nhất côn trùng, phi hiếu dă; Vô cố nhi tổn nhất thảo mộc, phi hiếu dă" (Vô cớ mà làm thương tổn một loài sâu kiến th́ không phải là người có hiếu; vô cớ mà làm tổn hại đến một loài cây cỏ cũng không phải là người có hiếu). Huống hồ mưu hại một ai. Nếu hiểu và tin lời Phật dạy th́ tự nhiên mọi người sẽ yêu thương nhau, thế gian này sẽ b́nh yên và hạnh phúc biết mấy.
Ḍng sông Ái vẫn chảy trôi măi hoài không dứt, ta lang thang, vất vưởng nẻo luân hồi bao kiếp số. Ta yêu, ta ghét, ta hận thù, ta chém giết... Tất cả bởi vô minh, tất cả do mê mờ không biết. Duyên khởi trùng trùng đă may mắn cho chúng ta một lần được ngồi đọc tụng kinh Phật, nghiền ngẫm một câu kinh là chiêm nghiệm một chân lư, là thắp sáng hiện hữu nhiệm mầu lung linh qua một giọt lệ của Đấng Đại Từ Bi. Xin đảnh lễ A-nan Tôn giả cho con lời kinh vàng ngọc, xin đảnh lễ Mục Liên Tôn giả cho con niềm tin hiếu hạnh, xin đảnh lễ nụ cười, giọt lệ, hạnh phúc và khổ đau, cho con một lần biết yêu thương thắm thiết trần gian điên dại này".2258<--Next   Previous-->2256   View top 40 messages