Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  im sang oc         Reply   Post Message
Date: Mon Nov 7 04:26:22 2005
Subject:  địa ngục
Post No:  2255    

địa ngục có phân chia ra địa ngục của nước mỹ, nước việt hay hàn quốc,..hay không?.hay cả vũ trụ này chỉ có 1 địa ngục. những người theo các đạo khác thì thế nào?những chúng sanh bị đoạ địa ngục có phân ra người mỹ , hàn quốc,lào hay vn hay ko?nếu bạn phúc sơn hay ai biết xin chỉ giáo giúp

2256<--Next   Previous-->2254   View top 40 messages