Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Nov 1 10:57:34 2005
Subject:  Ai Viết Ai Nói / An Nam
Post No:  2213     Reply to:   2194

Bạn An Nam:
Bạn biết là kinh Di Ðà do Phật nói.
Bạn biết là cả mấy trăm năm nay, bao nhiêu vị Tổ đã xiển dương môn Tịnh Ðộ dựa trên kinh Di Ðà.
Bạn có bao nhiêu bằng chứng của những người tu Tịnh Ðộ được vãng sinh, được Phật tiếp đón, đúng như kinh Di Ðà đã nói.
Bạn tự biết rằng khi bạn tu theo lời kinh Di Ðà thì bạn cảm thấy khoan khoái dễ chịu an lành hạnh phúc.

Bi giờ có người nói rằng kinh Di Ðà không phải do Phật nói.
Bạn gồng mình gồng mẩy, gân cổ lên mà cãi, tốn bao nhiêu thời gian, cãi cho một cái chuyện gì mà bạn biết chắc chắn là đúng như bạn biết với những bằng chứng cụ thể xác thực.
Tôi hỏi xem bạn có cần thuốc an thần không? hí hí hí ;-))

Cái câu hỏi mà bạn nên tự hỏi, và cũng chẳng cần câu giả nhời, là người kia muốn xuyên tạc sự thực với mục đích tối hậu là gì?

2214<--Next   Previous-->2212   View top 40 messages