Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Ẩn danh         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 28 17:44:09 2005
Subject:  Goi PhatDuc
Post No:  2128     Reply to:   2125

Ban Pđức
##Ba.n no'i nguoi co' cha'nh kie^'n thi` bie^'t tra^`n the^' la` hu+ a?o. Nhu+ va^.y thi` nguoi ddo' bie^'t thu+.c su+. tra^`n the^' la` gi` ro^`i. Ta.i sao ba.n ba?o no' la` hu+ a?o lu'c ddo'. Xin ba.n chi? da^~n, to^i confused. ##

* Người có chánh kiến thấy trần thế là Hư ảo : là thấy có đó, nhưng rồi sẻ thay đổi,và sẽ biến mất lâu hay mau mà thôi. Thí dụ địa cầu naỳ có ngày sẻ bị huỷ diệt giống như ban đêm bạn nh́n thấy sao xẹt, có nghiă là có 1 hành tinh đă bị huỷ từ triệu năm trước rồi. Tất cả h́nh tướng đều Vô thường( khoa học tiến bộ đă chứng minh điều đó)

*"Cái ǵ mà từ xưa đến nay lúc nạ củng như vậy, muôn đời cũng như vậy, không thay đổi hoặc biến mất, cái đó là cái "THẬT" mà PG muốn t́m tới".
Ẩn danh

(Sorry v́ đôi lúc typing lộn tên mong các bạn thông cảm)

2129<--Next   Previous-->2127   View top 40 messages