Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 23 16:34:05 2005
Subject:  Sexual Harassment
Post No:  2039     Reply to:   2037

##Hơn thua bằng lối "cả vú lấp miệng em"##

Chắc là bạn SHN không phải là người ở Huê Kỳ. Ở Huê Kỳ mà nói cái giọng đó là liền bà người ta tố ra toà án vì tội sách nhiễu tình dục ngay tút suỵt chứ chẳng chơi đâu.
Phải nói trại ra là "lấy thịt đè người", nghe nó có phải thanh tao sạch sẽ hơn không?

2040<--Next   Previous-->2038   View top 40 messages