Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  CTH         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 22 16:27:53 2005
Subject:  PTDT: lá thư cuối
Post No:  2017     Reply to:   2015

Bạn PTDT,
Người ta thường nói lời thật mất ḷng, qua văn bạn viết, tôi nghĩ là bạn tu thiền , (ma c̣n tánh hơi nóng) tôi có ư khuyên bạn , không dè v́ không hiểu ,nên bạn đă hiểu lầm.

Đây tôi giải thích toa thuốc để bạn hết thắc mắc:(xem tôi có ư chọc phá ǵ với bạn không? -Đôí với người tu thiền khuyên baỏ nhau, thường không nói thẳng mà dùng cách indirect đó cho tế nhị):

* 4 vị vô căn: đia, thuỷ, hoả, phong: chỉ thân 4 đại :đất, nước ,gió ,lửa .Vô căn: có nghiă là không từ đâu đến. Ư nói người tu không nên xem thân 4 đại là ḿnh thật có, nếu xem là thật ,dễ bị 6 căn chi phối.
*Vô trần tâm: có nghiă là 6 căn không bị trần cành lôi cuốn= tâm thanh tịnh.
* Nghe tông chỉ bạn: "Impermanent, No-self, Nirvana(NB)", tôi biết bạn tu thiền theo phái Lâm Tế, nhưng vỉ cách bạn nói không đúng với Tổ Lâm tế giàng (đọc Lâm Tế ngữ lục). Tôi khuyên bạn kiếm các Tổ tu theo phái Lâm Tế để hỏi ,là v́ học với thầy nạ, th́ chỉ thầy đó giảng ḿnh mới dễ hiểu thôi.
Mấy người bạn tôi, cư sĩ Tịnh độ, có theo dơi trên diễn đàn này đọc post tôi là họ hiêủ ngay ư tôi muốn nói ǵ. Tôi và bạn đồng tu thiền mà bạn cứ hiểu lầm tôi chọc phá bạn (trong khi ngược lại). Tôi nghĩ chắc trước đây bạn hay bị nhiều người chọc phá lắm !! nên mói đa nghi như vậy, nên tôi thông cảm bạn!!

Nói những điều đó mà là chọc phá sao?Tánh bạn quá đa nghi rồi đó. Thường nếu muốn chọc phá vui chơi, ít ai đi t́m người tu mà chọc phá, làm họ thối Bồ đề tâm, ác nghiệp rất nặng nề. Thôi chúng ta không duyên, không hiểu ,th́ không nói nưă, đây là lá thư cuối đến bạn. Chúc bạn đuợc tịnh tâm trên đường tu.
CTH

2018<--Next   Previous-->2016   View top 40 messages