Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 21 21:53:04 2005
Subject:  Where is the beef?
Post No:  1998     Reply to:   1996

Tôi nào có thấy bạn Phúc Lộc criticize bạn PTDT lúc nào đâu.

Phúc Lộc hỏi như ri:
## Hỏi: Theo bạn thê nào là tự do, nếu baỏ rằng tu theo PMDT cuả bạn sẻ phát triển đuợc tâm thanh tịnh; tôi xin hỏi:
* Thực hành trong bao lâu th́ đưọc thanh tịnh?
*Bạn đă kinh ngiệm bản thân(11 nam) thấy đạt yêu câù đuợc bao nhiêu 100%??, và "những điều đỏn giản nhất sẻ chứng minh cho sự thật":
Bạn thử chứng minh một vài phản ứng cuả bạn khi bạn bị interest conflict trên diễn đản này để PT thấy bạn nói đúng.
Mong nghe ư kiến bạn, ##

Tôi xem đi xem lại, chả thấy criticize chỗ nào cả. Hắn chỉ hỏi: nói là tu, thì cho biết kết quả mần răng? Bạn mà chưa thấy kết quả, thì cứ nói thẳng thừng là chưa tiến tới mô cả. Có sao đâu? Còn mà thấy kết quả, thì cứ việc đem ra trình làng.

Tôi có điều này hơi tò mò, bạn PTDT thử cho tôi biết có được không?
Vì lý do gì mà bạn lại chia bài nói chuyện ra từng đoạn từng đoạn vậy? Xem như chuyện kiếm hiệp đăng trên báo, xin đón đọc tiếp kỳ tới.
Tôi với bạn Phúc Lộc đọc mãi, đợi mãi dài cả cổ, mà chỉ thấy toàn là phần nước thôi, chưa thấy phần cái gì cả.

1999<--Next   Previous-->1997   View top 40 messages