Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 20 09:40:34 2005
Subject:  Thầy Bói
Post No:  1966     Reply to:   1965

Khuya hôm qua, giả nhời cho bạn vô danh xong, thì tôi ngồi dựa án thư mà thiu thiu ngủ luôn hồi nào không biết.
Ðến sáng nay, ra công đường xem việc, xong xuôi rồi mới lên diễn đàn. Hỡi ơi, chưa quá nửa ngày giời mà các bạn ai nấy hóa thành thầy bói cả!
Người thì tính tý ngọ mão dậu, nói rằng ông PTDT niên cao kỷ trưởng. Kẻ thì bấm độn giáp ất bính đinh, nói rằng tôi lên lão ngoài lục tuần rồi. Ai nấy xôn xao, kêu ông kêu cụ, sợ không kính lão thì bị giảm tuổi thọ.
Sao mà các bạn rắc rối thế cơ chứ.
Thì bạn CTH nói rồi, tứ hải giai huynh đệ. Mà không biết ai huynh ai đệ thì cứ vô tâm mày tao chi tớ, đã có chết ai đâu mà phải câu nệ thế. Bạn CTH làm gì mà moi ra được cái post nào mà tôi nói rằng tôi quy cố HT Tâm Giác năm 14 tuổi thì tôi phục thật. Tôi hoàn toàn quên cái vụ đó.
Tôi chủ trương rằng trên diễn đàn không nên phân tuổi tác. Tôi xem diễn đàn như là nơi bàn cãi sôi nổi, như là nơi bút chiến. Hễ mà là chiến, thì hay xẩy ra chuyện:
"Xông pha gió bãi trăng ngàn,
Tên reo đầu ngựa, giáo lan mặt thành" (Chinh Phụ Ngâm Khúc)

Phân tuổi tác rồi thì lại sợ lúc tên bay đạn lạc, câu nệ tôn ti, rồi sẽ sinh ra lắm chuyện.

Khi trước có chú Trình Quán, lúc còn dấu tung tích, tôi có biết cha căng chú kiết tuổi tác gì đâu. "Bạn" ấy ra tối hậu thư cho tôi là phải giả nhời trong vòng 24 tiếng. Người ta ai cũng có công ăn việc làm, có phải lúc nào cũng ngồi cạnh cái computer mà canh chừng 10 tiếng 20 tiếng đâu. Tôi mới nói rằng tôi còn phải chật vật làm ăn chứ không phải như trẻ ranh ngồi chơi suốt ngày mà biết giờ nào vào với giờ nào, để mà còn lo giả nhời. Tôi nói trẻ ranh là chỉ chung cho những ai còn nhỏ tuổi chưa có đi làm, chứ không nhất định là nói "bạn" ấy là trẻ ranh. Tôi cũng có nói rõ sau này, rằng dù "bạn" đó có già hơn tôi, mà nói chuyện vớ vẩn như trẻ con như thế, thì tôi cũng sắp vào hàng ngũ trẻ ranh luôn.
Sau này, chú Trình Ngộ nghe thấy nhồn nhột, mới lên tiếng xưng xuất tuổi tác. Lúc đó mới trách tôi là tôi kỳ thị mấy chú vì mấy chú còn nhỏ tuổi. Ô hay, mấy chú trốn, mà mấy chú lại hô hoán "lạy ông tôi ở bụi này" thì tôi mới biết tuổi tác, chứ đằng thẳng ra thì nào tôi có biết, mà bi giờ lại trách tôi?

Ðó, các bạn xem, người Á Ðông mình có cái hay, là có tôn ti trật tự. Nhưng chính cái tôn ti trật tự đó lại làm trở ngại cho việc tự do bàn tán.
Các bạn không tin tôi thì cứ thử đi mà xem. Nói qua nói lại một hồi, là sẽ xẩy ra nào là: chú là nhãi ranh nhỏ tuổi mà dám dạy đời với tôi hả, nào là: áo mặc không qua khỏi đầu, im đi, nào là: già mà không nên nết, vân vân và vân vân vân.

Xin các bạn cứ giữ phong độ tự nhiên như ngày nào, coi như những chuyện đoán tuổi này không bao giờ sẩy ra cả, thì chúng ta mới có thể thăng tiến được.

1967<--Next   Previous-->1965   View top 40 messages