Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  CTH         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 19 22:46:55 2005
Subject:  Mong bạn PS lên tiếng
Post No:  1960     Reply to:   1959

Thân Gởi PTDT

Tôi nghĩ là bạn rất rành tiếng Hán-Việt, v́ theo tôi nghĩ th́ bạn PS(sư dệ bạn) lên chùa quy y thầy TG trước 75, lúc PS 14 tuổi(tự thuật của bạn ấy trước đây), tôi bấm tay tính ra năm nay tệ nhất bạn ấy phải ngoài 60 tuổi. Bạn đă là sư huynh th́ phải tṛm trèm tuổi đó, hoặc lớn hơn , mà bảo không hiểu chữ HánViệt???? (Học tṛ thầy TG đều biết chữ HV, và chút đỉnh nghề thuốc!). Tôi đây nhỏ hơn 2 bạn rất nhiều(mấy chục tuổi lận) mà c̣n biết chút đỉnh chữ HV đây.!
Ước mong bạn PS lên tiếng xem tôi đoán ṃ có trúng tuổi tác bạn không, và xin giải thích toa tuốc cho đồng môn PTDT được rỏ.

Xin cám ơn trước 2 bạn PTDT và PS.
CTH

1961<--Next   Previous-->1959   View top 40 messages