Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 10 20:40:41 2005
Subject:  Tao Đàn - Đường Thi
Post No:  1848     Reply to:   1846

Thân gửi các bạn:
Cám ơn các bạn đã gửi nhời cảnh tỉnh sách tiến. Tôi rất lấy làm cảm động.
Tôi chỉ xin đem lời Phật ý Tổ ra để chia sẻ cùng các bạn, chứ không dám tự ý thêm thắt một chữ một câu nào cả. Nếu không đem đầy đủ kinh luận ra, mà để cho các bạn hiểu lầm, tôi xin thành thực xin lỗi.
Tôi thì chủ trương phát huy môn Tịnh Độ Niệm Phật. Nếu vì bầy tỏ thiếu sót, mà hóa ra không rõ ràng, mong các bạn quá bộ sang các website như là Niệm Phật Viên Thông, Di Đà Nguyện Hải,... thì sẽ thấy đầy đủ.

Còn việc thơ văn thì tôi thực sự hối hận lắm. Nghe chú Trình Ngộ làm thơ, nên tôi phụ họa theo, nhưng làm nửa chừng thì biết mình hớ, nên chêm vào mấy câu đại ý là: làm thơ chỉ tốn thời giờ tu học, thôi thì ta ngừng đi.
Ai dè các bạn có lòng ưu ái, làm thơ họa theo. Nên diễn đàn này lại hóa ra là Tao Đàn.
Làm thơ lục bát, song thất lục bát, hay cùng lắm là tứ tuyệt, là đã hay lắm rồi, mà cũng đã tốn bao thời giờ quý báu.
Còn mà sáng tác Đường Thi, thì thật là làm cái việc mà các cụ ngày xưa gọi là "trói voi bỏ giỏ".
Tôi quả tình bái phục các bạn QN làm thơ Đường và Đạo Thơ sửa thơ Đường. Bao nhiêu đề tài ý nghĩa đều phải gói ghém trong vòng 56 chữ, với những quy luật khắt khe, thừa đề, phá đề, thực, luận, kết, vần, đối,... Chẳng khác gì trói một con voi, rồi cố nhét nó vào cái giỏ vậy. Ngồi nghĩ nát cả óc mới ra được một bài mà khả dĩ gọi là "chỉnh".
Hồn thơ cũng làm cho tâm thần thư giãn , bớt căng thẳng. Nhưng mục đích chúng ta là thành Phật để độ chúng sinh đồng loại. Mong các bạn tinh tiến.

1849<--Next   Previous-->1847   View top 40 messages