Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Atlas         Reply   Post Message
Date: Mon Jun 10 20:15:23 2002
Subject:  Hình Thức và Nội Dung
Post No:  950     Reply to:   947

Đạo Phật không thiên về nội dung hoặc hình thức mà chỉ xem mọi Pháp đều là phương tiện để đạt đến mục đích là Tự Giác, Giác Tha, Giác Hạnh Viên Mãn.

Tùy theo căn cơ, ý thích, trình độ, giới tính, tuổi tác, địa phương, thời gian ... mà Đức Phật chế ra các phương tiện để độ chúng sanh.

Tất cả đều là phương tiện, nghĩa là chỉ có một giá trị chừng mực nào đó thôi, trong một không gian và thời gian nào đó, đối với một số đối tượng nào đó, cho nên, nếu cố chấp / chấp vào bất cứ điều gì, cũng bị vướng và không thể đắc đạo được (giác ngộ)

951<--Next   Previous-->949   View top 40 messages