Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  MPT         Reply   Post Message
Date: Sat Sep 5 16:48:10 2009
Subject:  không an tâm
Post No:  3926    

Nếu công an vần mạnh tay bắt nhà báo và các blogger, như vậy sẽ làm các nước ngoài không đổ tiền đầu tư vào VN, khi đó nhà cầm quyền VN sẽ không có tiền để tham nhũng, và các công ty TQ không có cơ hội trúng thầu. Nếu đổ lổi cho các nhà đấu tranh dân chù hay những người biểu t́nh đă làm cho các nhà đầu tư nước ngoài không đổ tiền đầu tư vào VN là không đúng. V́ họ không muốn người dân mỗi khi đi qua những cây cầu do các công ty TQ xây mà trong ḷng không an tâm bởi v́ chất lượng cùa nó.

3927<--Next   Previous-->3925   View top 40 messages